55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
YABANCI EL SENDROMU
SİNAN ELİAÇIK 1 SERDAR AYKAÇ 1 FUNDA UYSAL TAN 1

1- ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

YABANCI EL SENDROMU Olgu sunumu 75 yaşında sigara kullanımı dışında risk faktörü olmayan erkek hasta acil servise sağ kolda uyuşma ve istemsiz hareketler ve kendi elini yabancı olarak algılama ile başvurmuş. Difüzyon manyetik rezonans görüntülemede (MRG), sol frontotemporal bölgede subkortikal fokal akut iskemi lehine difüzyon kısıtlanması saptanmıştır. Kardiyak muayenesi, rutin kan tetkikleri, karotis vertebral arter ultrason incelemesi normal olarak değerlendirilmiştir. Tartışma Yabancı el sendromu frontobazal, kallozal, parietal veya oksipital lezyonlarda görülebilen nadir bir fenomendir (1,2). Hastalarda genellikle dispraksi, eller arasında çatışma, yakalama veya okşama hareketleri, elini havada tutma eğilimi veya amaca yönelik kompleks hareketler eşliğinde kullanma görülür. Bu hareketler istemsizdir ve kişi bu hareketleri başkasının eli yapıyormuş gibi algılar; kendi eline yabancılaşmıştır. Kişinin eli kendine itaat etmediği için bu duruma “anarşik el” de denilmektedir. Nadiren bu durum aynı taraftaki alt ekstremiteyi de etkileyebilmektedir (3). Sonuç Bizim vakamızda hasta elinin istemsiz olarak diğer kolunu tuttuğunu ve kendi ekstremitesini tanıyamadığını hatta eşinin eli olarak düşündüğünü belirtti. Vakayı etyolojide yaş ve sigaranın rol oynadığı frontal tip yabancı el sendromu olarak kabul ettik tedavide antiagregan verdiğimiz hastanın şikayetlerinde gerileme gözlendi. Kaynaklar 1. Panikkath R, Panikkath D, Mojumder D, Nugent K: The alien hand syndrome. Proc (Bayl Univ Med Cent) 2014 27:219-220. 2. Sarva H, Deik A, Severt WL: Pathophysiology and treatment of alien hand syndrome. Tremor Other Hyperkinet Mov (NY) 2014 4:241. 3. Bakheit AM, Brennan A, Gan P, Green H, Roberts S: Anarchic hand syndrome following resection of a frontal lobe tumor. Neurocase2013 19:36-40.