55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
DÖRT OLGU ÜZERİNDEN REKÜRREN AĞRILI OFTALMOPLEJİK NÖROPATİ
BÜŞRA DAYAN 1 CEREN AKTAN 1 ONUR AKAN 1 SERAP ÜÇLER 1

1- OKMEYDANI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

Rekürren ağrılı oftalmoplejik nöropati(RAON), tekrarlayan baş ağrısı ve oftalmopleji ile seyreden ender görülen bir tablodur. Eski adı oftalmoplejik migren olan bu hastalığın ismi, migren ile alakasız olması sebebiyle değiştirilmiş “rekürren ağrılı oftalmoplejik nöropati ” adını almıştır. Tanı, diğer sebeplerin dışlanması ile konulmaktadır. Uluslar Arası Başağrısı Derneği (ICHD)’ nin oluşturduğu tanı kriterlerinden farklı olarak , pratikte ağrı lokalizasyonundaki değişiklikler, ağrı paternlerinin farklı olması ve farklı tedavi yanıtları bu hastalığın tanısının konulmasını güçleştirmektedir. SBÜ Okmeydanı SUAM Nöroloji Kliniği Baş ağrısı Merkezi’nde farklı klinik özelliklerle takip edilen 4 olgu ile “RAON“ klinik spektrumu tartışılmak istenmiştir.