55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
NORMAL KABUL EDİLEN SERUM B12 DÜZEYLERİ, PERİFERİK SİNİR İLETİMLERİ İÇİN YETERLİ MİDİR?
MEHMET TUNÇ 1 UFUK ERGÜN 1 BAHAR SAY 1 NERMİN DİNDAR BADEM 2

1- KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ AD
2- KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİYOKİMYA AD
 
Amaç:

Vitamin B12 periferik sinir iletiminde önemlidir. Serum değerleri normal sınırlarda olsa da nöropatik şikayetleri olan bir grup hasta, B12 desteğinden fayda görebilmektedir. Bu çalışmada; normal kabul edilen B12 düzeylerinde de, sinir iletimlerinin etkilenme durumu ve soğuk etkisi ile farklı serum B12 düzeylerindeki subklinik etkilenimlerin ortaya konulması planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Polinöropati dışlanan 101 olgu vitamin B12 düzeylerine göre 3 gruba ayrıldı. Grup 1 (B12<126 pg/ml) Grup 2 (126-250 pg/ml) ve Grup 3 (250-500 pg/ml). R median, R tibial, L ulnar, L peroneal ve bilateral sural sinir iletimleri çalışıldı. Ayrıca ulnar ve sural sinir iletimleri, soğuk uygulama sonrası tekrar değerlendirildi.

Bulgular:

Grupların demografik verileri arasında fark yoktu. Motor distal latanslar (MDL) gruplar arasında fark göstermez iken, B12 düzeyi 250’nin altında Tibial MDL uzuyordu. Gruplar arasında duyu ve motor hızlar farklılık göstermedi. Vitamin B12<126 grubunda; ulnar birleşik duyu aksiyon potansiyeli (BDAP) amplitüdü düşük ve F latansı uzundu. Soğuk uygulama tüm gruplarda iletileri etkiledi. Bu etki B12<126 pg/ml grubunda en belirgin oldu. Soğuk uygulama sonrası sural duyu hızı, normal B12 düzeyinde de (normal aralık:126-505 pg/ml) normalin altına düştü.

Sonuç:

Normal serum B12 değerlerinde de subklinik periferik sinir tutulumu olabilir. B12 250 pg/ml altına düştüğünde, tibial motor distal latansın anlamlı derecede uzadığını gördük. Soğuk uygulama ile sural sinirlerde ise klinik pratikte normal kabul edilen B12 düzeylerinde de ileti hızlarının normalin altına düştüğü görüldü. Bu bulgu, subklinik duyusal lif tutulumunun olabileceğini düşündürmüştür. Çalışma sürmektedir.