55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
KORE VE GEÇİCİ İSKEMİK ATAK
SİNAN ELİAÇIK 1 SERDAR AYKAÇ 1 FUNDA UYSAL TAN 1

1- ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

KORE VE GEÇİCİ İSKEMİK ATAK Olgu sunumu 75 yaşında bilinen hipertansiyon öyküsü olan bayan hasta vücudun sağ tarafında anormal istemsiz hareketler nedeni ile acil servise getirilmiş. Yaklaşık bir haftadır sağ vücut yarımında aralıklı uyuşması olan hastanın nörolojik muayenesinde sağ tarafta devam eden koreiform hareketler dışında anormal bulgu saptanmadı. Hastamızda şikayetler akut olarak başlamış ve yaklaşık altı saat içinde gerilemiştir. Mevcut görüntülemelerde iskemi alanı saptamadığımız bu durum geçici iskemik atak olarak kabul edilmiştir. Tartışma İnme toplumda ve acil servislerde en sık rastladığımız hastalıktır ve genellike parezi ve pleji şeklinde karşımıza çıkmaktadır, bununla birlikte anormal istemsiz hareketle başvuran ve iskemik inme tanısı alan birçok vaka literartürde sunulmuştur. Kore hiperkinetik bir hareket bozukluğudur. Sıklıkla ekstremitenin distalinde izlenen, düzensiz, ritmik olmayan, rastgele, küçük amplitüdlü istemsiz hareketlerdir. Kore primer olarak kontralateral bazal gangliyonlar ve talamus bölge lezyonlarından sonra ortaya çıkar ve genellikle unilateraldir(1). Korenin patogenezi komplekstir. Talamusun motor çekirdeği ve globus pallidus internanın da içinde olduğu subkortikal nukleusların arasındaki bağlantıların disfonksiyonu sonucu gelişir. Bazal gangliyon fonksiyonlarındaki yapısal, otoimmün, nörodejeneratif, farmakolojik ve metabolik olaylar kore etyolojisinde yer alır (2). Sonuç Acil servise başvuran metabolik bozukluğu olmayan ani başlangıçlı istemsiz hareket bozukluğu olan yaşlı hastalarda vasküler etyolojiye sahip hareket bozuklukları akılda tutulmalıdır. Kaynaklar 1. Handley A, Medcalf P, Hellier K et al. Movement disorders after stroke. Age Ageing. 2009;38(3):260-6. 2. Walker RH. Chorea. Continuum. 2013;19(5):1242-63.