55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MASTOİDİT NÖROLOGLAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR? 3 OLGU İLE
BÜŞRA DAYAN 1 CEREN AKTAN 1 CİHAT ÖRKEN 1 ZEYNEP KURT 1 SERAP ÜÇLER 1

1- OKMEYDANI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

Mastoidit antrum ve mastoid hücrelerinin mukoza ve kemik dokusunun iltihabıdır.Mastoiditin intrakranial komplikasyonları ; menenjit, beyin apsesi, subdural ampiyem, epidural apse, osteomyelit, lateral sinüs tromboflebiti , otitik hidrosefali ve kranial sinir tutulumlarıdır. Menenjit , en sık görülen intrakranial komplikasyondur. Nöroloji polikliniğine hastalar en sık dirençli baş ağrısı ve kranial sinir paralizileri nedeniyle başvurmaktadır.Son 1 yıl içerisinde pakimenenjit ve temporal kemik osteomyelit komplikasyonu nedeniyle takip edilen 3 hasta bilgileri eşliğinde ciddi mortalite ve morbidite yaratan mastoidit komplikasyonlarını tartışmaya değer bulduk.