55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
NÖROLOJİK HASTALIKLARDA RİTUXİMAB TEDAVİSİ : 5 OLGU
ASLI YAMAN KULA 1 VİLDAN GÜZEL 1 AZİZE ESRA GÜRSOY 1

1- BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
 
Olgu:

Rituximab, spesifik olarak B lenfositlerdeki CD20 transmembran antijenine bağlanan monoklonal antikordur. Bu olgu serisinde farklı nörolojik tablolarla başvuran ve rituximab tedavisi alan 5 olgu ve tedaviye yanıtları tartışılmıştır. 1.olgu- Oftalmoparezi ve bulber tutulumun ön planda olduğu Anti-MuSK+ myastenia gravis tanısıyla takip edilen 36 yaşında kadın hastada, düşük doz mestinon, oral prednol, tekrarlanan IVIG ve plazmaferez tedavisi altında tetraparezi gelişti. Rituximab tedavisi sonrası nörolojik tabloda belirgin düzelme izlendi. 2.olgu- 2007 yılından beri anti-NMO +, NMO spektrum hastalığı tanısıyla takipli 32 yaşında kadın hastaya, azatiopirin tedavisi altında sık tekrarlayan spinal atakları olması nedeniyle tekrarlanan pulse steroid ve plazmaferez tedavileri uygulandı ancak atakları kontrol altına alınamayan hastada rituxsimab tedavisi sonrası yeni atak gözlenmedi. 3.olgu- Sol optik nörit ve miyelit atağıyla seyreden anti-NMO +, NMO spektrum hastalığı tanısıyla takipli 39 yaşında erkek hastaya ilk atağı sonrası pulse steroid tedavisi uygulandı. Oral prednol ve azatiopirin tedavisi altındayken geçirdiği sağ optik nörit atağı nedeniyle plazmaferez tedavisi rituximab tedavisi uygulandı. Takibinde atak izlenmedi. 4.olgu- Relapslarla seyreden CIDP tanılı, quadriplejik, 69 yaşında erkek hastada IVIG tedavisi, plazmaferez ve pulse steroid tedavisi sonrası klinik iyileşme sağlanamadı. Rituximab tedavisi sonrası belirgin klinik iyileşme izlendi. 5.olgu- CIDP tanısıyla takip edilen ve distal baskın quadriparezi kliniği olan 63 yaşında kadın hastaya, takibinde sık relaps izlenmesi, tekrarlanan IVIG ve plazmaferez tedavilerine beklenen yanıtın alınamaması nedeniyle rituximab tedavisi uygulandı. Klinikte belirgin düzelme görüldü. Rituximab tedavisi nöroloji pratiğinde geniş bir spektrumda, klasik tedavilere yanıtsız olgularda veya ilaç tedavisi altında nüks gelişen durumlarda etkili ve başarılı bir seçenektir.