55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
BİR OLGU ÖRNEĞİ: BAZİLLER TEPE SENDROMU
ESRA TURĞUT 1 MURAT ALPUA 1 BAHAR SAY 1 UFUK ERGÜN 1

1- KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NÖROLOJİ A.B.D.
 
Olgu:

Giriş: Baziller Tepe sendromu , baziler arterin ikiye ayrıldığı tepe veya en rostral parçasında emboli sonucu baziler arterden sulanan beyin sapı ve alt serebral, serebellar alanlarda infarkt sonucu ortaya çıkar. Üst beyin sapı, talamus, temporal ve oksipital bölgeler etkilenir. Okulomotor bulgular, bilinç değişiklikleri ve görme alanı defektleri görülür. Bu olgu sunumunda bilinç bulanıklığı, motor güç kaybı ile başvuran ve baziller tepe sendromu tespit edilen hastayı sunmak istedik. Olgu Sunumu: 63 yaş erkek hasta ani gelişen bilinç bulanıklığı ve sağ tarafta güç kaybı ile acil servise başvurdu. Özgeçmişinde hipertansiyon ve kronik böbrek yetmezliği vardı. Antihipetansif dışında ilaç kullanımı yoktu. Acile giriş tansiyonu 193/90 mmhg olan hastanın bunun dışında vital bulguları normaldi. Nörolojik muayenede bilinç açık ,oryantasyon ve kooperasyon kısıtlıydı, sağ santral fasial paralizinin yanında motor güç sağ üst ekstremitede 3+/5, sağ alt extremite 4/5 idi ,sağda babinski pozitifti. Üre ve kreatinin yüksekliği dışında rutin kan tetkikleri normaldi. Çekilen diffüzyon MRG’da multipl bilateral serebellum, oksipital lobda ve sol mezansefalon düzeyinde DAG’de hiperintens, ADC hipointens diffüzyon kısıtlaması izlendi. Takibinin 2.gününde hastada bilinç düzeyinde kötüleşme saptanması üzerine takibe yoğun bakımda devam edildi. Çekilen kontrol difüzyon MRG‘de yaygın bilateral pons, mezansefalon, talamus, serebellum ve oksipital lobda akut iskemi bulguları izlendi. Hastanın mevcut kliniği ve görüntüleme tetkiklerine göre hastada “baziller tepe sendromu” düşünüldü. Sonuç: Baziler Tepe Sendromu sıklıkla kötü prognozla seyredebilen arka sistem nörovasküler sendromlarından biri olup bilinç bulanıklığı ayırıcı tanısında her zaman akılda tutulması gereken bir sendromdur.