55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PSİKİYATRİK SEMPTOMLAR VE MULTİPL SKLEROZ
SİNAN ELİAÇIK 1 SERDAR AYKAÇ 1 FUNDA UYSAL TAN 1

1- ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

PSİKİYATRİK SEMPTOMLAR VE MULTİPL SKLEROZ Olgu sunumu İlk yakınma olarak içe kapanma, konuşmada azalma, yorgunluk, unutkanlık şikayetleri ve baş ağrısı ile başvuran iki bayan hasta yapılan tetkikler ve muayene sonucu ile multipl skleroz ( MS) tanısı almıştır. Psikiyatrik belirtilerin tezahürü, yerleşik MS’de yaygın olmakla birlikte, MS hastalığının bu belirtilerle ilk ortaya çıkımı daha nadirdir. Araştırmalar, MS‘li hastaların yarısından fazlasının hastalık sırasında depresyon veya başka bir psikiyatrik semptom geliştirdiğini, bu semptomların ihmalinin komplikasyonlarla sonuçlanabileceğini göstermiştir (1). Tartışma MS kadınlarda daha sık görülen, santral sinir sisteminin demiyelinizan bir hastalığıdır. Görme bozukluğu, duyu bozuklukları, ekstremitelerde motor fonksiyon kaybı, denge bozukluğu, cinsel işlevlerde bozukluk, mesane ve bağırsak sfinkter bozukluğu gibi farklı nörolojik defisitlerle ortaya çıkabilir. Ayrıca, bilişsel işlevlerde bozulma ve psikiyatrik bozukluklar gibi zengin bir semptom profiline de sahiptir (2). Psikiyatrik semptom çeşitliliği yanında multipl skleroza en çok depresyon eşlik etmektedir ve ilk semptom olarak psikiyatrik bulguları olan vaka örnekleri literartürde sunulmuştur (3). Sonuç MS’de belirtiler klinik ortaya çıkım ve hastalık seyri hastadan hastaya çok büyük değişiklikler gösterebilir. Etyopatogenezide dikkate alındığında tedaviye dirençli psikiyatrik bulguları olan hastalarda MS ve diğer demiyelinizan süreçleri akılda tutmak gereklidir. Kaynaklar 1. Jongen PJH. J Psychiatric onset of multiple sclerosis. Neurol Sci. 2006;245:59–62. 2. Ropper AH, Brown RH, Principles of Neurology, Eighth edition 2005;36:771-772. 3. Smith EJ.Multiple sclerosis presenting with erotomanic delusions in the context of "Dont ask, dont tell"; Mil Med. Vol. 174. Mar: 2009 297–298.