55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
L ‘HERMİTTE VE MULTİPL SKLEROZ
SİNAN ELİAÇIK 1 SERDAR AYKAÇ 1 FUNDA UYSAL TAN 1

1- ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

L ‘HERMİTTE VE MULTİPL SKLEROZ Olgu sunumu 44 yaşında bayan boyun ağrısı ve birkaç gündür başı öne eğmekle gelişen sırt ve boyunda hissettiği elektriklenme şikayeti ile polikliniğe başvurdu. Nörolojik muayenesinde derin tendon refleksleri canlı, diğer nörolojik muayeneleri normaldi. İlk şikayet olarak L ‘hermitte ile başvuran, yapılan tetkiklerle multipl skleroz (MS) tanısı konan hasta literatür eşliğinde sunulmuştur. Tartışma Akut ve kronik formda ağrı birçok MS hastasının kliniğini etkilemektedir. Akut ağrı sendromları içinde; optik nörit, trigeminal nevralji, ağrılı tonik spazmlar ve Lhermitte belirtisi yer almaktadır(1). MS hastalarında nöropatik ağrı prevelansı %50-%80 arasında değişmektedir(2). L‘hermitte işareti olguların %1-%2’sinde ise ilk belirti olarak görülmektedir(3). Sonuç L‘hermit bulgusu boyunda fleksiyon ve ekstansiyon ile oluşan gövde veya bacaklarda elektriklenme hissinin ortaya çıkmasıdır. Etyolojisinde birçok neden bulunmaktadır. Servikal kordu etkileyen patolojilerde, vitamin B12 eksikliğinde de görülebilir, MS’e spesifik değildir (4). Boyun travması ve radyasyon öyküsü olmayan genç hastalarda MS ve subakut kombine dejenerasyon akla getirilmelidir(5). Kaynaklar 1. Armutlu K, Karabudak R. Ağrı ve Multipl Skleroz Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics. 2010;3(4):95-100. 2 Truini A, Barbanti P, Pozzilli C, Cruccu G. A Mechanism-Based Classification of Pain in Multiple Sclerosis J Neurol 2013;260:351-367. 3. Nurmikko TJ, Gupta S, Maclver K. Multiple Sclerosis-Related Central Pain Disorders. Curr Pain Headache Rep 2010 14:189-195. 4. Efendi H, Kuşcu D. Multipl skleroz tanı ve tedavi klavuzu 2018, 156. 5. Kanchandanı R, Howe JG Lhermittes sign in multiple sclerosis: a clinical survey and review of the literature Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry 1982;45:308-312.