55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PARKİN GEN MUTASYONU TAŞIYAN BİREYLERDE SEREBRAL KAN AKIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE KOGNİTİF NORMAL PARKİNSON HASTALARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI
ZEYNEP TÜFEKÇİOĞLU 1 MERVE ÇEBİ 2 SENA TUNÇER 3 DİLEK BETÜL ARSLAN 3 TANYA DENİZ İPEK 4 ÖZNUR ASLAN 5 SEVİM CENGİZ 3 ANİ KICİK 6 EMEL ERDOĞDU 7 ZERRİN YILDIRIM 8 BAŞAR BİLGİÇ 9 HAŞMET HANAĞASI 9 AZİZ MÜFİT ULUĞ 3 TAMER DEMİRALP 10 HAKAN GÜRVİT 9 ESİN ÖZTÜRK IŞIK 3

1- İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
2- ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ, PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI
3- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜSÜ
4- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
5- NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
6- DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI
7- BREMEN UNİVERSİTY PSYCHOLOGY AND COGNİTİON RESEARCH INSTİTUTE
8- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SİNİRBİLİM ANABİLİM DALI, AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
9- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ VE HAREKET BOZUKLUKLARI BİRİMİ
10- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI
 
Amaç:

Arteryel spin etiketleme tekniği (ASL) serebral kan akımının (SKA) kontrast madde kullanılmadan manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bu çalışmada, ASL-MRG tekniği kullanılarak kognitif bozulmanın izlenmediği Parkin mutasyonu taşıyan Parkinson hastalarının (PARK) SKA’larının idiopatik kognitif normal Parkinson hastaları (iPH-KN) ve sağlıklı kontroller (SK) ile karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya 17 iPH-KN, 11 PARK ve 12 SK dahil edildi. 3T MR tarayıcısında görüntülenen ASL-MRG’den SKA haritaları MATLAB ile hesaplandı. SKA haritaları FMRIB Yazılım Kütüphanesi (FSL) kullanılarak MNI152 atlası ile eşleştirildi. Beyinde voksel tabanlı karşılaştırmalar için yaş ön değişken alınarak Statistical Parametric Mapping (SPM) yazılımı kullanıldı.

Bulgular:

iPH-KN yaş ortalaması 60±10, PARK yaş ortalaması 45±4, SK yaş ortalaması 58±6 idi. PARK ve iPH-KN karşılaştırmasında PARK aleyhine sağ talamustan kaudat çekirdek kuyruğuna uzanan, sol kaudat başında yaygın ve sağ fusiform girustan serebellum lobül V’e uzanan anlamlı (pFWE<0.004) SKA azalması saptandı. PARK ve SK karşılaştırmasında ise sol kaudat başında yaygın, bilateral posterior singulat korteksten (PCC) sağ ekstrastriat görsel kortekse (BA18) uzanan, sol orta frontal kortekste (MFG) yaygın ve sağ talamustan kaudat kuyruğuna uzanan alanlarda anlamlı (pFWE<0.001) SKA azalmaları saptandı.

Sonuç:

Bu bulgular PARK grubunun ve iPH-KN grubundan başlıca subkortikal (kaudat, talamik ve serebellar) yapılardaki, SK grubundan ise subkortikal yapıların yanısıra olağan durum ağı ve yürütücü kontrol ağı bileşenlerindeki SKA azalmalarıyla ayrıldığını gösterdi. Bulgular kısmen PARK ve iPH nöropatolojilerinin farklılığıyla açıklanabilir.

Bu çalışma TÜBİTAK #115S219, Kalkınma Bakanlığı #2010K120330 ve Boğaziçi Üniversitesi BAP #15222 projeleri tarafından desteklenmiştir