55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
YAŞLILARDA INTERNET ORTAMINDA BİLİŞSEL VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİN BİR YILLIK TAKİP SONUÇLARI ; (BEYNEX: COMPUTERIZED COGNITIVE TRAINING)
NİLGÜN ÇINAR 4 MELİKE ŞAHİNER 3 CENGİZ ÇELİKCİ 1 CAHİT KESKİNKILIÇ 5 TÜRKER ŞAHİNER 2

1- KADIKÖY BELEDİYESİ ALZHEİMER GÜNDÜZ BAKIMEVİ
2- MEMORİAL ŞİŞLİ HASTANESİ
3- ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
4- MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
5- BAKIRKÖY MAZHAR OSMAN RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ
 
Amaç:

Ülkemizde 60 yaş üstü bireylerde internet üzerinden yapılan egzersizlerle uzun süreli bilişsel takibin sonuçlarını sunmak ve bu verilerin ileride demansiyel süreçlerin takibinde erken bir uyarı sistemi olabileceğini tartışmak

Gereç ve Yöntem:

Beynex web tabanlı ticari kullanıma kapalı bilgisayar yazılımıdır. Klinik tanıda kullanılan kognitif testlerden esinlenerek geliştirilmiş bilgisayar oyunlarından oluşturulmuştur. Oyunlar tamamen Beynex için özgün olup ve adına patentlidir. Kullanıcının parola ile ulaştığı sayfada her biri en fazla 5 dakika kadar süren o güne ait 3 egzersiz ile fiziksel egzersiz videosunu izlemesi ve uygulaması beklenmektedir. Her kullanıcının “Toplam etkinlik süresi”, “Günlük yaşam aktiviteleri (GYA)” ve “Oyun performansları” 9 ayrı grafik halinde takip edilmektedir. (GYA, Bellek, Görsel algı, Hız, Problem-çözme, Fleksibilite, Dikkat, Lisan, Aritmetik). 2016 yılından beri kullanımda olan uygulama ile yapılan klinik araştırmalar AAIC 2018 ve 2019 kongrelerinde “Teknoloji ve Demans” oturumlarında sunulmuştur.

Bulgular:

1/8/2019 tarihi itibari internet üzerinden yapılan başvurulardan sadece 55 yaş üstü 1799 kişinin verileri aktarılacaktır. 1. Yılın sonunda aktif kullanıcı sayısı 336 (% 19) olup yaş ortalaması 66,07±8,86 dır. Bir aydan uzun süreli sayfaya giriş yapmayanlar pasif duruma düşmüşlerdir.1 yıl düzenli egzersiz yapan birey saysı 82 dir (30 erkek 52 kadın). 3 aylık dönmelerde kullanıcılara sunulan raporlar sonrasında geri bildirimler oldukça olumludur. İlkokul ve ortaokul düzeyi eğitimliler daha uzun süreli kullanıcı olmaktadır.

Sonuç:

Internet üzerinden bilişsel takip henüz demans tanısı için yeterli olmasa bile, erken uyarı sistemi olarak oldukça ümit vericidir. Hastane iş yükünü oldukça düşük bir maliyet ile azaltabilir ve rezerv kapasite artırıcı etkisi ile hastalığın sürecine olumlu etkiler yaratabilir.