55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
AKUT DÖNEM NON-KETOTİK HİPERGLİSEMİYE BAĞLI HEMİKORE-HEMİBALLİSMUS OLGUSUNDA KRANİAL MR BULGULARI
ZEYNEP MELTEM ARSLAN 1 ERCAN KÖSE 1 MEHMET GÜNEY ŞENOL 1 MEHMET FATİH ÖZDAĞ 1

1- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SULTAN ABDÜLHAMİT HAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

Non ketotik hiperglisemi, özellikle Tip 2 Diyabetes Mellitusu olan, kan şekeri regülasyonu düzenli yapılmayan ileri yaş hastalarda hemiballismusun nadir görülen nedenidir. Karakteristik MR görüntüsü kontralateral bazal ganglionda, T1 sekansta hiperintens, T2 sekansta ise hipointens sinyal değişikliği bulunmasıdır. 74 yaşındaki erkek hasta acil servisimize 2 gündür giderek artan sağ tarafında istemsiz hareketler yakınmasıyla başvurdu. Nörolojik muayenesinde sağ üst ve alt ekstremitede ballistik, sağ yüz yarımında ve dilde koreiform hareketler tespit ettik. Serum kan glikozu 625 mg/dl olan hastanın bilinen diyabeti olduğunu ilaçlarını düzenli kullanmadığını öğrendik. Kranial MR görüntülemelerinde difüzyon ağırlıklı sekansta sol putamen seviyesinde hiperintens, ADC sekansında hipointens alan fark ettik. T1 ağırlıklı sekansta ise net seçilemeyen hiperintensite mevcuttu. Koreiform-ballistik hareketleri için haloperidol 3x10 mg damla başladık. Kliniğimize yatışı sonrasında yapılan incelemelerde HbA1c düzeyi %19,9 ölçüldü. Kranial MR görüntülemesinde sol putamen seviyelerinde T1 hiperintens, T2 hipointens lezyon daha net seçilir hale geldi. Hastanın istemsiz hareketlerinde anlamlı azalma olmaması üzerine Haloperidol dozunu 3x20 mg’a şeklinde arttırdık. Yatışının 6’ncı gününde hastanın hareketlerinde belirgin iyileşme fark ettik. Sonuç ve Tartışma Non-ketotik hiperglisemi hemikorenin nadir rastlanan nedenidir, özellikle kontrolsüz diyabeti olan ve yaşlı hastalarda akla gelmelidir. Akut dönemde kranial MR görüntülemede kontralateral putamen seviyesinde difüzyon ağırlıklı sekansta hiperintens, ADC ağırlıklı sekansta hipointens lezyon görülebilir, ayrıca T1 ağırlıklı sekansta hiperintensite bulunması tanıyı oldukça desteklemektedir. Tedavide semptomatik olarak haloperidol verilebilir.