55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SANTRAL SİNİR SİSTEMİ NON HODGKİN LENFOMASI VE NMDA ANTİKOR BİRLİKTELİĞİ : OLGU SUNUMU
HANDENUR TUNÇ 1 SEÇİL IRMAK HUMAY ISMAYILZADE RUSTAM ALIYEV İPEK MİDİ

1- MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Olgu:

GİRİŞ: Santral sinir sistemi (SSS) lenfoması klinik ve görüntüleme bulguları açısından çeşitlilik göstermekte olup, bir çok nörolojik hastalık ile ayırıcı tanıya gidilmesi gerekmektedir. Klinik olarak yavaş başlangıçlı, ateş, baş ağrısı, bilinç değişiklikleri, davranış bozuklukları, nöbetler ve fokal nörolojik belirtiler ile prezente olabilmektedir. Subakut enfarktüs, demiyelinizan hastalık, ensefalit, malign tümörler öncelikle düşünülmesi gereken ayırıcı tanılardır. OLGU: 58 yaşında erkek hasta, yürümede dengesizlik, yavaş adımlarla yürüme, el yazısında küçülme, uykuya dalarken veya uyanırken olan halüsinasyonlar, kabus görme, son bir aydır kendi kendine konuşma, unutkanlıkta artış, dikkatini uzun süre koruyamama şikayetiyle dış merkezde psikiyatri ve nöroloji tarafından psikotik bozukluk ve hareket bozukluğu ön tanılarıyla essitalopram-olanzapin, levodopa-benserazide tedavisi altında izlenmiş, belirgin fayda görmemiştir. Hastanın servisimize yatışındaki nörolojik muayenesinde sağ taraflı bradikinezi, rijidite mevcut olup froment manevrası ile rijiditesi artmaktadır. Yürüyüşünde antefleksiyone postür mevcuttur. Tandem gait beceriksizdir. Montreal bilişsel değerlendirme ölçeği 23/30dur. Hastanın BOSda gönderilen otoimmun ensefalit panelinde NMDA antikoru pozitif gelmiştir. Paraneoplastik süreç incelenirken, kranyal lezyonlardan sterotaksik biyopsi yapılmış ve Non Hodgkin Lenfoma (Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma) olarak sonuçlanmıştır. SONUÇ: Otoimmun ensefalit ile SSS lenfoması birlikteliği nadirdir. Literatürde sistemik tutulumu (lenfadenopati, hepatomegali, splenomegali) olan Hodgkin lenfoma ve/veya non Hodgkin lenfoma ile birliktelik gösteren sınırlı sayıda otoimmun ensefalit vakası mevcut iken sadece SSS tutulumu olan lenfoma ve otoimmun ensefalit birlikteliği olan vakaya rastlanmamıştır. Bizim vakamızda Non Hodgkin lenfoma ile NMDA antikor birlikteliği görülmüştür ve hasta sistemik gerekli tedavilerle izlenmektedir.