55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
YAYGIN BEYAZ CEVHER NEKROZUYLA SEYREDEN METİL ALKOL İNTOKSİKASYONU: BİR OLGU
SERAP ZENGİN KARAHAN 1 HÜLYA ÖZEL ULUSOY 1

1- KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YOĞUM BAKIM BİLİM DALI
 
Olgu:

Giriş: Metil alkol intoksikasyonu, nadir görülen ve hayatı tehdit edebilen bir durumdur. Metanolün kendisi toksik olmayıp, metabolizasyonu sonucu ortaya çıkan formik asit klinik tablodan sorumludur. Özellikle göz, santral sinir sistemi ve böbrek üzerine toksik etkileri vardır. Olgu: 53 yaşında, kronik alkolizm dışında özgeçmişinde özellik bulunmayan, erkek hasta, bulantı-kusma ve uyku hali şikayetleriyle başvurduğu, dış merkez acil servisinden metil alkol intoksikasyonu ön tanısıyla hastanemiz acil servisine sevk edildi. Hasta yakınlarından alınan öyküde, son 3 yıldır alkol üretip kullandığı öğrenilen hasta, acil servisde değerlendirilerek, GKP (glaskow koma puanı) düşüklüğü, yüzeysel solunum nedeniyle entübe edilerek, metil alkol intoksikasyonu ön tanısıyla, yoğun bakım ünitesine devir alındı. Yapılan laboratuvar incelemelerinde, bikarbonat infüzyonuna rağmen, derin metabolik asidozu olan hastaya hemodiyaliz uygulandı. 3 gün süreyle etonal intravenöz olarak verildi. Folik asit ve gerekli vitamin desteği başlandı. Takiplerinde böbrek yetmezliği gelişen hasta aralıklı hemodiyalize alındı. Göz dibi muaynesinde, herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Aralıklı olarak weaning denemeleri yapılan fakat başarılı olunamayan hasta yatışı boyunca entübe takip edildi. Sedasyonlarının kesilmesine rağmen uyanıklığı olmayan hastanın, beyin MR’ında, bilateral globus pallidus ve putamende, serebral ve serebellar subkortikal beyaz cevherde ve korpus kallozumda yaygın, nekroz ile uyunlu lezyonlar izlendi. Yatışının 20. günü, yapılan muayne ve görüntüleme testleri sonucu hastaya beyin ölümü tanısı konuldu. Sonuç: Metil alkol intoksikasyonu, sıklıkla non spesifik belirtilerle başlayan ve saatler içerisinde hayatı tehdit edebilecek tablolar gelişmesine neden olabilen bir durumdur. Erken tanı ve uygun tedavinin hayat kurtarıcı olabileceği akılda tutulmalıdır.