55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
NADİR BİR PİTOZ ETİYOLOJİSİ PRESEPTAL SELLÜLİT: BİR OLGU EŞLİĞİNDE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
YILDIZ DEĞİRMENCİ 1 ALPER AYASLI 1 HASAN BAKİ ALTINSOY 2 ŞEYMA ÖZGE KABAN 1 NEVİN İNCE 3

1- DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
2- DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI
3- DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
 
Olgu:

Ptozis; üst göz kapağının düşüklüğüne bağlı kısmi ya da tam göz kapanması olarak tanımlanır. Doğumsal ya da travmatik olableceği gibi vasküler, toksik, metabolik, enflamatuar ve enfeksiyöz sebeplerle oluşabilir. Baş ağrısı öncülü ile ortaya çıktığında anevrizma ve subaraknoid kanama gibi vasküler acillerin dışlanması gereklidir. Bir haftadır devam eden sağ göz etrafında lokalize zonklayıcı baş ağrısı olan ve laküner sendrom tanısıyla interne edilen hastamız, yatışını takiben bir gün içinde sağ komplet pitoz, periorbital eritem, kemozis gelişmesi, ayırıcı tanıya yönelik BBT, MRA, MRV tetkiklerinin asemptomatik sol superior oftalmik ven dilatasyonu dışında normal olması,orbita MR da sağ orbitada inflamasyon izlenmesi, infeksiyöz laboratuar değerlerinin yüksek bulunması üzerine preseptal selülit tanısıyla lokal ve sistemik antibiyotik tedavisine alındı. Ondört günlük tedavi sonrası tamamen düzelen olgumuz, pitoz ayırıcı tanısında, nadir bir sebep olan ancak tedavi edilmediği takdirde santral sinir sistemi tutulumuyla komplike olabilecek preseptal selülütin, tipik görünümü ile akılda tutulması gerektiğini vurgulamak amacıyla sunuldu.