55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
KOLON KANSERİ SONRASI GELİŞEN MYASTENİA GRAVES
AHMET BUĞRUL 1 HASAN HÜSEYİN KOZAK 1 MUSTAFA ALTAŞ 1

1- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİMDALI
 
Olgu:

Amaç: Bu olguda 68 yaşında 4 ay önce kolon kanseri tanısı konulan , gün içinde dalgalanma gösteren konuşmada zorlanma şikayeti olan hasta tartışılacaktır. Myastenia Gravis nöromusküler kavşaktaki post-sinaptik astil kolinesteraz reseptörlerine karşı antikor geliştiren otoimmün bir hastalıktır. Genellikle gün içinde dalgalanma gösteren kas güçsüzlüğü , bilateral ptozis ve diplopi daha az olarak dizartri , disfaji ile prezente olabilmektedir. Yöntem: Gün içinde dalgalanma gösteren konuşmada zorlanma şikayeti olan hasta kranyial MRI ile değerlendirilmiş ve görüntüleri normal saptanmıştır. Myastania Gravis hastalığının değerlendirilmesi amacı ile 1 ampul pridostigmin yapılmış ve konuşmada düzelme saptanmıştır. Asetil-kolinesteraz antikorları istenmiş ve 30.9 nmol/L olarak saptanmıştır. Sonuç Pridostigmin testi sonrası konuşmada düzelme saptanan ve astilkolinesteraz antikorları pozitif olarak saptanan hastaya metilprednisolon ve mestinon başlanmıştır. Tedavi sonrası hastanın konuşmasında belirgin iyileşme sağlanmıştır. Yorum: Dizartri şikayeti ile takip edilen hastanın şikayetlerinin gün içinde dalgalanma göstermesi nedeni ile Myastenia Gravis düşünülmüştür. Yapılan tetkiklerde kraniyal MRI’ın normal gelmesi santral patolojileri dışlamıştır. Asetilkolinesteraz reseptör antikorlarının pozitif gelmesi ve mestinondan fayda görmesi Myasteina Gravis düşündürmüş olup paraneoplastik sendromları dışlamıştır.