55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
GENÇ HASTADA İSKEMİK SVO İLE PREZENTE SOL ATRİYAL MİKSOMA
IRMAK SALT 1 AHMET AKPINAR 1 PELİN DOĞAN AK 1 EREN GÖZKE 1 ADNAN AK 2

1- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
2- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KALP DAMAR CERRAHİ KLİNİĞİ
 
Özet:

GİRİŞ: Primer kardiyak tümörlerin sık görülen tipi olan miksoma nadiren dev boyutlara ulaşabilmekte ve serebrovasküler olaylara neden olabilmektedir. Burada nöbet ile prezente olup, akut enfarkt saptanan, etiyolojide sol atriyal miksoma saptadığımız, operasyon sonrası komplikasyon gelişmeyen genç svo hastası sunulmaktadır. OLGU: Bilinen hastalık öyküsü olmayan 28 yaş kadın hasta, ani bilinç bozukluğu, kasılma/çırpınma, idrar inkontinansı nedeni ile acil servise getirildi. Postiktal dönemde olduğu düşünülen hastanın gözleri spontan kapalıydı, emir almıyor, ses çıkışı yoktu. Kas gücü ağrılı uyaranla sol ekstremitelerde 4/5, sağ ekstremitelerde 3/5 hemiparezik izlenimde olup taban cildi refleksi bilateral ekstansör yanıtlıydı. Kranyal tomografide akut lezyon gözlenmedi. BT anjiyografide, sol M1 oklüzyonu saptandı. Kranyal MR’da akut sol total MCA enfarktı, sağ MCA derin dal enfarktı izlendi. Doku plazminojen aktivatörü (tpa) uygulanan hasta tpa sonrası trombektomiye alındı. TICI 2C rekanalizasyon sağlandı. Etiyolojiye yönelik erken dönem yapılan transtorasik EKO’da(TTE) sol atriyumda intraatriyal septuma bitişik kitle ya da Trombüs görünümü izlendi. Transözofagiyal EKO’da(TÖE)sol atriyal miksoma saptandı. Kardiyovasküler cerrahi merkezine sevk edilerek akut dönemin ardından miksoma eksizyonu ameliyatı yapıldı. Operasyon sonrası komplikasyon gelişmeyen hasta nörolojik muayenesi normal olarak takip edilmekte. YORUM: Miksomalar primer kalp tümörlerinin en sık rastlanan tipidir fakat nadir strok nedenidir. Genellikle sporadiktir, kadınlarda daha sıktır ve sol atriyum yerleşimlidir. Embolizmden sıklıkla serebral arterler etkilenir. Retinal arterin tutulumuna bağlı geçici/kalıcı görme kayıpları gelişebilir. TÖE uygulamasının TTE ile birlikte olmasının emboli potansiyeli taşıyan intrakardiyak kitlelerin tanısı için değerli olduğu bildirilmektedir. Açıklanamayan GİA, serebral infarkt ve senkop varlığında bu nadir kardiyak lezyonlardan şüphelenilmeli ve seçilmiş hastalar ekokardiografi ile araştırılmalıdır.