55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
POLİKLİNİKTE İLK TANI OLARAK MİGREN
MİRAÇ AYŞEN ÜNSAL 1

1- SBÜ SULTAN ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Amaç:

Günümüzde, internet kullanımı, yaşamımızda istenilen bilgiye anında ulaşabilme, bilgi paylaşımını sağlayabilme gibi çok sayıda kolaylıklar sağlamaktadır. Ancak yanlış kullandığında hastalarda gereksiz kaygıya yol açtığı günlük pratiğimizde sıkça görülmektedir.

Gereç ve Yöntem:

2017 Ocak -2018 Eylül tarihleri arasında polikliniğe başvuran ve ilk kez ‘migren’ tanısı alan hastalara, hastalık farkındalığı için test yapılmıştır.

Bulgular:

Toplamda 72 hasta çalışmaya alınmış olup (62 kadın, 10 erkek), ortalama yaş 24 (18-45)dür. Hastaların %33 (24/72) ü baş ağrısını ‘’Google’da arattığını’’, araştırma sonrasında migren olduğunu düşündüğü, söylemiştir. Bu hastaların yaklaşık yarısı (15/72) araştırma sırasında kendisini korkutan hastalalıklara ulaştığını, ‘’menenjit, beyin tümörü’’ gibi hastalıklar nedeniyle endişelendiğini dile getirmiştir. Yüzde 27 (20/72) hasta en az 1 kere acile atakla gittiği ve acil hekimi tarafından kendisinde migren baş ağrısı olabileceğinin söylendiği belirtmiştir. Hastaların hekime başvurmak için ‘ilk atak’tan itibaren geçen oratlama süre 3,5 aydır. Hastaların %97 (70/72) si migren tanısı için kendilerine beyin Manyetik Rezonans Görüntüleme yapılması gerektiğini düşündüklerini söylemişlerdir.

Sonuç:

Elde ettiğimiz sonuçlar, internetin bilgi kaynağı olarak sıkça kullandığını ve bu araştırmanın hastalığa özgü anksiyetenin artmasıyla ilişkili olabileceğini göstermektedir. Tüm dünyada, hekimlerin hastalarına güvenilir çevrimiçi kaynaklar seçiminde tavsiyelerde bulunmaları halinde hastalığa özgü kaygı ve belirsizliği azaltmak mümkün olabilir.