55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
TROMBOLİTİK SONRASI İSKEMİ DIŞI KANAMA İZLENEN BİR OLGU
IŞIL BAYTEKİN 1 GÖKÇEN KARAHAN 1 BELGİN MUNİSE MUTLUAY 1 AYHAN KÖKSAL 1

1- BAKIRKÖY PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ
 
Olgu:

84 yaş kadın hasta acil servise yarım saat önce başlayan sağ tarafta güçsüzlük ve peltek konuşma şikayetiyle başvurdu. Geliş nörolojik muayenesinde hasta uyanık, yer-zaman-kişi oryantasyonu yoktu. Emir almıyordu, afazikti. Sağda yüzü içine alan hemihipoestezisi ve 2/5 parezisi mevcuttu. NIHSS:15 hesaplanan hastanın difüzyon MR incelemesinde sol orta serebral arterin sulama alanında parçalı akut iskemi saptandı, kranyal MR anjiyografi incelemesinde anlamlı darlık saptanmayan hastaya intravenöz trombolitik tedavi uygulandı. 24. saat kontrol BTsinde sağ lateral ventrikül oksipital horn komşuluğunda hemoraji alanı saptandı. Tromboliz uygulaması sonrası görülen kanamalarda iskemi alanı dışı kanamalar en nadir görülen tip olup insidansı %1,3-3.7dir. İlişkili risk faktörleri henüz aydınlatılamamıştır ancak vasküler frajiiliteyi yansıtan serebral mikrokanama odakları ve lökoareosis bulgularının varlığıyla ilişkili olabileceğini bildiren çalışmalar mevcuttur. Bu olguyu ilişkili faktörlere sahip olması nedeniyle sunmayı planladık.