55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİT:OLGU SUNUMU
EZGİ YAKUPOĞLU 1 SAİME FÜSUN DOMAÇ 1

1- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

Giriş: subakut sklerozan panensefalit (SSPE), defektli kızamık virüsü nedeni ile oluşan santral sinir sisteminin etkilendiği bir yavaş virüs enfeksiyonudur. Hafif entellektüel etkilenme ve okul başarısında düşme gibi gizli semptomlar ile prezente olur. Vaka: 23 yaş kadın hasta polikliniğimize okul başarısında düşme ve vücudunda irkilme benzeri şikayetleri olması üzerine başvurdu. Muayenede uykuya meyil ve tüm vücutta miyokloni saptandı. EEG tetkiğinde trifazik diken dalga saptanan hastanın BOS kızamık IgG ve IgG indeksi yüksek saptandı. Bunun üzerine hastaya SSPE tanısı konuldu. Amantadin, oral izoprinozin ve interferon alfa 2b uygulanan hastada tedaviye yanıt gözlenmedi. Hasta tanının 7. ayında eksitus oldu. Sonuç: SSPE fatal bir hastalıktır. Aşılama kampanyaları ile görülme oranı düşmüştür. İdeal bir tedavisi yoktur.