55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
DYKE-DAVİDOFF MASSON SENDROMLU OLGU SUNUMU
ECE KÖSE 1

1- MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTAHANESİ
 
Amaç:

epilepsi tanısı ile izlenen hastalarda doğru etiyolojik tanımlama için nörolojik muayenede fasial asimetri ve hemiparezi de eşlik ediyorsa nörogörüntülemenin önemini vurgulamak

Gereç ve Yöntem:

Olgu sunumu

Bulgular:

OLGU SUNUMU: 10 yaş kız olgu. Epilepsi tanısıyla takipli. Nörolojik muayenesinde bilinç açık oryante koopere, bakış kısıtlılığı yok, fasiyal asimetri yok, kas gücü sol hemıparezık yaklaşık 4/5 idi. Haziran 2011 çekilen MRG’de T1, T2, Flair ve difüzyon ağırlıklı sekanslar kullanılarak aksiyel, koronal ve sagital düzlemlerde incelemeler yapıldı. Mr neticesinde Supratentoriyal düzeyde sağ lateral ventrikül asimetrik geniş görünümde olup, frontal lob anterior kesimlerinde giruslarda incelme, ak maddede iskemik gliotik FLAİR T2 hiperintens sinyaller ile birlikte bu lokalizasyonda atrofik görünüm izlenmektedir. Sol serebral hemisfer doğaldır. Sağda frontal lokalizasyonda kalvaryum sola göre kalınlaşmış görünümdedir. Korpus kallozum korpus anterior kesimlerinde hafif derecede normalden ince görünümde izlenmiştir. Mevcut klinik ve radyolojık bulgular göz önüne alınarak hastaya dyke davidoff mason tanısı konuldu.

Sonuç:

Sonuç olarak, epilepsi tanısı ile izlenen hastalarda doğru etiyolojik tanımlama için nörolojik muayenede fasial asimetri ve hemiparezi de eşlik ediyorsa nörogörüntülemenin beyin MRI olarak yapılması ve MRI’da serebral hemiatrofi, pnömotosel ve kafatası kemiklerinde kalınlaşma gibi bulguların varlığının da araştırılması gerektiğini vurgulamak istedik.