55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
KALSİYUM KANAL BLOKERİ KULLANIMIYLA ORTAYA ÇIKAN TARDİF DİSKİNEZİ OLGUSU
BARAN SINIR Özge YILMAZ KÜSBECİ

 
Olgu:

73 YAŞINDAKİ KADIN HASTA ACİL SERVİSE ELLERDE, KOLLARDA ANLAMSIZ HAREKETLERININ OLMASI NEDENIYLE BASVURMUS. HASTANIN 20 GUN ONCE AYNI SIKAYETLERLE DIS MERKEZE BASVURDUGU PREGABALIN 75MG BASLANDIGI, 20 GUN BOYUNCA BU HAREKETLERIN GOZLENMEDIGI BELİRTİLDİ. NÖROLOJİK MUAYENESINDE BİLATERAL ÜST - ALT EKSTREMITELERDE VE ORAL DISKINEZILERI SAPTANAN HASTA TD ÖN TANISIYLA SERVİSTE TAKİP EDİLDİ. HASTANIN KARDIYAK ARITMI VE HT OYKULERI OLDUGU, HERHANGI BIR ANTI-PSIKOTIK ILAC KULLANIMININ OLMADIGI, HT VE ARITMIYE YONELIK KULLANDIGI ILACLAR DISINDA FARKLI İLAC, BİTKİSEL ÜRÜN KULLANMADIĞI ÖĞRENİLDİ. HASTANIN PRADAXA ,OLMETEC PLUS 20MG /12.5, DILTIZEM-SR 120MG , MICTONORM KULLANDIGI GORULDU. KRANYAL GORUNTULEMELERINDE PATOLOJI SAPTANMADI. İLAÇLARINA BAKILDIĞINDA DİLTİAZEMİN TD’YE COK NADİR DE OLSA SEBEP OLABİLECEĞİ GÖRÜLDÜ. KARDIYOLOJI KLINIGINE DANIŞILAN HASTADA DILTIAZEM KESILDI VE BELOC 50MG TEDAVISINE BASLANILDI. DILTIAZEM TEDAVISI SONLANDIRILAN, KETIAPIN BASLANAN HASTADA HAREKETLERIN AZALDIGI GOZLENDI. DAHA SONRA TEDAVİ KETİAPİN 25MG OLARAK AYARLANDI. HASTANIN ZAMAN ZAMAN OMZUNDA VE AGIZ CEVRESINDE MINIMAL DUZEYDE DISKINEZILERI SAPTANDI. HASTANIN KONTROL MUAYENELERINDE DISKINEZILERININ AZALDIĞI GÖRÜLDÜ. TARTIŞMA: TARDİF DİSKİNEZİ, ÖZELLİKLE ANTİPSİKOTİK KULLANIMI SONUCU ORTAYA ÇIKAN, İYATROJENİK, HİPERKİNETİK HAREKET HASTALIĞIDIR. TEDAVİ UYUMU KONUSUNDA PROBLEMLERE NEDEN OLABİLEN, HASTANIN YAŞAM KALİTESİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEN, TEDAVİSİ ZOR VE KALICI BİR DURUMDUR. TD RİSKİNİ ARTTIRDIĞI KANITLANMIŞ EN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRÜ YAŞ OLMAKLA BİRLİKTE KADIN CİNSİYET, EŞLİK EDEN DUYGU DURUM BOZUKLUĞU OLMASI, ALKOL VE İLAÇ KÖTÜYE KULLANIMI, DAHA ÖNCE EKSTRAPİRAMİDAL SİSTEM YAN ETKİ GELİŞMİŞ OLMASI, AYNI İLACIN İKİDEN FAZLA BIRAKILIP TEKRAR BAŞLANMASI RİSK FAKTÖRLERİ İÇERİSİNDEDİR. İLAÇLARA BAĞLI TD VAKALARINDA ÇOK NADİR DE OLSA KALSİYUM KANAL BLOKERLERİNİN ROL OYNADIĞI LİTERATÜRDE GÖRÜLDÜ. BU OLGUMUZDA DİLTİAZEMİN KESİLDİKTEN SONRA HİPERKİNETİK HAREKETLERİN AZALDIĞI TD HASTASINI SİZİNLE PAYLAŞMAK İSTEDİK.