55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
ANİ BİLİNÇ KAYBI NEDENİ: ORGANOFOSFAT ZEHİRLENMESİ
ZEYNEP ÖZÖZEN AYAS 1 ÖZLEM ŞAHİN 1 HAKAN AYAS 2 GÜLGÜN UNCU 1

1- ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ, NÖROLOJİ BÖLÜMÜ, ESKİŞEHİR
2- ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ, ANESTEZİ VE REANİMASYON BÖLÜMÜ, ESKİŞEHİR
 
Olgu:

Giriş: Organofosfatlar (OF) insektisitlerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. OF asetilkolinesterazı baskılayarak kolinerjik sinapslarda asetilkolinin birikmesine ve muskarinik ile nikotinik kolinerjik reseptörlerin aşırı uyarılmasına neden olmaktadır. Klinik tablo grip benzeri bulgulardan solunum kaslarını etkileyen ciddi kolinerjik krize kadar farklılık gösterebilir. Tedavide genel yaklaşım dekontaminasyon ve/veya emilimi azaltmaya yönelik prosedürler ile atropin ve pralidoksim uygulamasıdır. (1) Bu yazıda organofosfat zehirlenmesine bağlı ani bilinç kaybı ile getirilen 60 yaşında erkek hasta sunulmuştur. Olgu Sunumu: Altmış yaşında erkek hasta yakınları tarafından bilinç kaybı ile acil servise getirildi. Bilinen sistemik hastalığı olmayan hastanın nörolojik muayenesinde verbal uyaranla gözlerini açıyor, anlamsız verbal yanıt, dilde fasikülasyon ve ağızda yoğun sekresyon artışı olup, ağrılı uyaranla ekstremitelerde lateralizan bulgu saptanmadı. Rutin kan testlerinde amilaz, lipaz, LDH yüksekliği saptandı. Elektrokardiogramını sinüs ritmindeydi. Beyin CT’sinde akut patoloji saptanmadı. İzlemde solunum sıkıntısı gelişen hasta mekanik ventilasyona bağlandı. Yakınları tarafından tarım ilacı içtiği öğrenilen hasta yoğun bakım ünitesine alınarak aktif kömür tedavisi ve atropin başlandı. Pralidoksim tedavisi eklendi. İzleminin 3. gününde kardiak arrest olan hastaya resusite edildi. İzlemde multipl organ yetmezliği gelişen hasta yatışının 10.gününde eksitus oldu. Tartışma: Birçok alanda kullanılan OF’ların kolay ulaşılması hatalı kullanım ya da suicid amaçlı kullanımı ile maruziyet oluşmaktadır. (3) Acil servise bilinç bozukluğuyla getirilen ve net anamnez alınamayan hastalarda kolinerjik semptomların varlığında intoksikasyon akılda tutulmalıdır.