55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
HEREDİTER PÜR SEREBELLAR ATAKSİ
MELİKE MUTLU 1 ŞAHİNDE FAZİLET HIZ 1 ZAHİDE MAİL GÜRKAN 1 NAZLI BAŞAK 2 SABAHAT NACAR DOĞAN 1

1- GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
2- KOÇ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 
Olgu:

Kliniğimize ellerde titreme, yürümede dengesizlik, konuşmada bozulma, ellerde kasılma yakınmasıyla başvuran 39 yaşında bir kadın hasta sunuyoruz. Yakınmaları 3 yıl önce başlayan, giderek belirgin hale gelen hastanın nörolojik muayenesinde dizartri, iki yanlı intansiyonel tremor, gövde ve taraf ataksisi, alt ekstremitede tonus artışı vardı, alt ekstremite kemik-veter refleksleri canlı, taban derisi iki yanlı zayıf fleksör ,romberg pozitifti. Hastada geç başlangıçlı ataksiye sebep olan etiyolojik faktörler araştırıldı. Edinsel faktörler dışlandı. Kr MR da serebellar atrofinin belirgin olduğunun izlenmesi üzerine geç başlangıçlı ataksiler araştırıldı. Herediter geç başlangıçlı ataksilerden, anne-baba akrabalığı olmadığı için resesif ataksiler araştırıldı. Nörodejenerasyon araştırma laboratuvarında hastadan ve etkilenmemiş kardeşlerinden alınan kan örneklerinde, tüm eksom dizileme, biyoinformatik analiz ve Sanger dizileme yapıldı. Etkilenmiş bireyin SYNE1 geninde (c.13420C>T, p.Arg4474Ter) mutasyonu homozigot olarak gözlendi. Etkilenmemiş 2 erkek ve 1 kız kardeş de Sanger dizileme ile incelendi ve aynı mutasyon 2 erkek kardeşde heterozigot olarak görüldü. Kız kardeşde mutasyon görülmedi. Bulunan genotipin SCAR8 (Spinocerebellar ataxia,autosomal recessive 8) e neden olduğu bilinmektedir. SYNE1 genindeki bu mutasyon ilk kez 2007 ‘de , Fransız kökenli Kanadalı 26 ailenin etkilenmiş 53 bireyinde yapılan genetik çalışmayla bulunmuş, ortaya çıkan fenotipe “ pür serebellar ataksi” “otozomal resesif ataksi tip 1 (ARCA 1)” adı verilmiştir.(Gros-Louis, Dupre et al. 2007). Bugün bu pür serebellar ataksili fenotipin dünya üzerinde diğer bölgelerde de görüldüğü ve SCARs in %5-6 sını oluşturduğu bilinmektedir. SYNE1 geni insan genomundaki en uzun genlerden biridir, 147 ekson içeren bir izoformu 8797 aminoasidli nüclear envelope spectrine1 proteini(Nesprin1) i kodlar. Bu protein hücre iskeletinde görevli spectrin ailesine ait bir proteindir. (Synofzik and Nemeth 2018). Gros-Louis, F., et al. (2007). "Mutations in SYNE1 lead to a newly discovered form of autosomal recessive cerebellar ataxia." Nat Genet 39(1): 80-85. Synofzik, M. and A. H. Nemeth (2018). "Recessive ataxias." Handb Clin Neurol 155: 73-89. Burada, kliniğimize ellerde titreme, yürümede dengesizlik, konuşmada bozulma, ellerde kasılma yakınmasıyla başvuran 39 yaşında bir kadın hasta sunuyoruz. Yakınmaları 3 yıl önce başlayan giderek belirgin hale gelen hastanın nörolojik muayenesinde dizarti, iki yanlı intansiyonel tremor, gövde ve taraf ataksisi, alt ekstremitede tonus artışı vardı, alt ekstremite kemik-veter refleksleri canlı, taban derisi iki yanlı zayıf fleksör ,romberg pozitifti. Hastada geç başlangıçlı ataksiye sebep olan etyolojik faktörler araştırıldı. Edinsel faktörler dışlandı. Kr MR da serebellar atrofinin belirgin olduğunun izlenmesi üzerine geç başlangıçlı ataksiler araştırıldı. Herediter geç başlangıçlı ataksilerden anne-baba akrabalığı olmadığı için resesif ataksiler araştırıldı. Nörodejenerasyon araştırma laboratuvarında hastadan ve etkilenmemiş kardeşlerinden alınan kan örneklerinde, tüm eksom dizileme, biyoinformatik analiz ve Sanger dizileme yapıldı. Etkilenmiş bireyin SYNE1 geninde (c.13420C>T, p.Arg4474Ter) mutasyonu homozigot olarak gözlendi. Etkilenmemiş 2 erkek ve 1 kız kardeş de Sanger dizileme ile incelendi ve aynı mutasyon 2 erkek kardeşde heterozigot olarak görüldü. Kız kardeşte mutasyon görülmedi. Bulunan genotipin SCAR8 (Spinocerebellar ataxia,autosomal recessive 8) e neden olduğu bilinmektedir. SYNE1 genindeki bu mutasyon ilk kez 2007 ‘de , Fransız kökenli Kanadalı 26 ailenin etkilenmiş 53 bireyinde yapılan genetik çalışmayla bulunmuş, ortaya çıkan fenotipe “ pür serebellar ataksi” “otozomal resesif ataksi tip 1 (ARCA 1)” adı verilmiştir.(Gros-Louis, Dupre et al. 2007). Bugün bu pür serebellar ataksili fenotipin dünya üzerinde diğer bölgelerde de görüldüğü ve SCARs in %5-6 sını oluşturduğu bilinmektedir. SYNE1 geni insan genomundaki en uzun genlerden biridir, 147 ekson içeren bir izoformu 8797 aminoasidli nüclear envelope spectrine1 proteini(Nesprin1) i kodlar. Bu protein hücre iskeletinde görevli spectrin ailesine ait bir proteindir. (Synofzik and Nemeth 2018). Gros-Louis, F., et al. (2007). "Mutations in SYNE1 lead to a newly discovered form of autosomal recessive cerebellar ataxia." Nat Genet 39(1): 80-85. Synofzik, M. and A. H. Nemeth (2018). "Recessive ataxias." Handb Clin Neurol 155: 73-89.