55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MEDİKAL TEDAVİYE DİRENÇLİ TRİGEMİNAL NEVRALJİDE SFENOPALATİNE GANGLİON BLOKAJI UYGULAMASI
BUSE RAHİME HASIRCI BAYIR 1 GÜNEŞ UYGUN 1 RUZİYE EROL YILDIZ 1

1- İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

GİRİŞ: Trigeminal nevralji, trigeminal sinirin bir ya da daha fazla dalının innerve ettiği alanda, şiddetli, kısa süreli, ani gelişen, genellikle tek taraflı bir ağrıdır. Yemek yeme, yüz yıkama, yüze dokunma gibi eylemlerle ağrı tetiklenebilir ve şiddetlenebilir. Tedavide antiepileptik ilaçların yanında periferik sinir blokajı ve cerrahi işlemler uygulanabilmektedir. OLGU: 37 yaşında erkek hasta, 6 yıl önce başlayan, sol yüz yarımında trigeminal sinirin maksiller divizyonuna uyan alanda, günde 5-10 kez olan, 10-15 sn süren, ani, elektrik çarpması tarzında keskin ağrı ve sonrasında uyuşma şikayeti ile polikliniğe başvurdu. Hasta trigeminal nevralji nedeniyle karbamazepin 1600 mg/gün kullanıyordu. Hastanın şikayetlerinin son 4 hafta içinde arttığı, diş fırçalama ve yemek yeme ile ağrılarının tetiklendiği öğrenildi. Bu nedenle hasta son 1 ay içinde 8.5 kg kaybetmişti. Hastanın özgeçmişinde özellik yoktu. Soygeçmişinde kuzeninde ve dayısında da benzer şikayetlerin olduğu öğrenildi. Hastanın nörolojik muayenesi normaldi. Otonom bulgusu yoktu. Paranazal sinüs bilgisayarlı tomografisi , temporomandibular eklem manyetik rezonans görüntülemesi (MRG) ve kontrastlı kranial MRG incelemesi normal olarak değerlendirildi. Hastaya medikal tedaviye dirençli ağrıları nedeniyle, intranazal %2 lidokain ile sfenopalatine ganglion blokajı yapıldı. 1. hafta kontrolünde şikayetlerinin %75 oranında gerilediğini ancak 2. hafta şikayetlerinin tekrar artmaya başladığını belirtti. 3. hafta hastaya tekrar sfenopalatine ganglion blokajı yapıldı. Hasta 15 gün sonra değerlendirildiğinde ağrılarının %85 oranında gerilediğini belirtti. Rahatlıkla yemek yiyebilen, dişlerini fırçalayabilen hastanın karbamazepin tedavisine de devam edildi. SONUÇ: Trigeminal nevralji tedavisinde ilk sırada sodyum kanal blokerleri olan karbamazepin ve okskarbazepin önerilmektedir. Medikal tedaviye dirençli olgularda ise lokal anestezik madde ile yapılan tekrarlayan sfenopalatine ganglion blokajı ağrı şiddetini ve sıklığını azaltmada etkili bir yöntemdir. Kolay uygulanan, hızlı etkili, ucuz bir yöntem olması nedeniyle trigeminal nevrajisi olan hastalarda intranazal sfenopatine blokajı uygulamasının önemini vurgulamayı amaçladık.