55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PAROXYSMAL HEMİCRANİA OLGUSUNDA NON-İNVASİVE VAGUS SİNİR STİMULATÖRÜ UYGULAMASI
KÜBRA MEHEL METİN 1 LEVENT ERTUĞRUL İNAN 1 TAHİR KURTULUŞ YOLDAŞ 1

1- ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

GİRİŞ: Paroxysmal hemicrania (PH) tek taraflı kranial otonom semptomların eşlik ettiği kısa süreli şiddetli trigeminal otonomik sefalji grubunda yer alan baş ağrısıdır. İndometazin kullanamayan hastalarda non invasive vagus sinir stimülatörü ( nVNS) alternatif tedavi seçeneği olmaktadır. nVNS uyguladığımız baş ağrısında belirgin gerileme sağlanan PH tanılı olgumuzu sunmak istedik. OLGU: 35 yaşında kadın hasta 2,5 aydır sağ göz etrafında haftada en az 5 gün günde 5 kez tekrarlayabilen 5 - 20 dakika arasında süren sağ gözde yaşarma, burunda tıkanıklığın eşlik ettiği şiddetli baş ağrısı ile nöroloji polikliniğine başvurdu. İlaçlara karşı alerjik reaksiyonu olduğu için indometazin ,topiramat ve gabapentin kullanamayan hastada obstruktif tipte uyku apne sendromu saptanmış olup pozitif hava yolu basıncı tedavisi önerilmişti ve 2,5 ay baş ağrısı olmayan hastanın günde 4 kez VAS:6 olduğu 5 dk süren 15 gün olup 15 gün olmayan baş ağrısı başladı ve nVNS uygulanması planlandı. 1 ay sağ kulağa günde iki kez 30 ‘şar dakika 5 volt şiddetinde sitimulus uygulandı. Ataklar günde bir kez 5 saniye süreli VAS :5 ‘e geriledi. Takipte 1,5 ay 7 volt şiddetinde sitimulus uygulandı. Baş ağrısı günde bir kez 1-2 sn süreli VAS:1 ‘e geriledi. Hastanın 2 hafta stimulatörü kullanamadığı dönemde gece 1 kez 4 saat süreli şiddetli benzer ağrısı olmuş ve her gün 1-2 kez kısa süreli ağrısı devam etmiştir. SONUÇ: PH hastalarının %30’u indometazinle yan etki bildirmiş ve %20 si ilaca devam edememektedir. Bir çalışmada indometazine yan etki gelişen 8 hastaya nVNS uygulanmış ve ortalama iyileşme %64,3-%71,8 arasında olup hiçbir hastada yan etki olmamıştır. Başka çalışmada nVNS PH hastalarının %67’sinin atak sıklığı ve ciddiyetini azalttığı bildirilmiştir. PH hastalarında nVNS etkili ve belirgin yan etkisi olmayan alternatif bir tedavi yöntemi olmaktadır.