55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
OFTALMOPLEJİK MİGREN: MİGREN VARYANTI MI? KRANİYAL NÖROPATİ Mİ?
BUSE RAHİME HASIRCI BAYIR 1 CENK MURAT ÜNVERDİ 1 HÜLYA TİRELİ 1

1- İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

GİRİŞ: Oftalmoplejik Migren (OM), ipsilateral temporal veya periorbital bölgede lokalize başağrısına eşlik eden, III.,IV., ve/veya VI. kraniyal sinir parezisi ile karakterizedir. En sık III. kraniyal sinir tutulumu ile görülmektedir. Oftalmoplejinin kendiliğinden veya tedavi ile günler-haftalar içinde düzelmesi beklenmektedir. OLGU: 20 yaşında erkek hasta, şiddetli baş ağrısı sonrası gelişen göz kapağı düşüklüğü nedeniyle acil servise başvurdu. Hastanın 10 gün önce ani gelişen, sağ supraorbital bölgede lokalize, zonklayıcı karakterde, gün boyu devam eden, çok şiddetli baş ağrısına, fotofobi ve fonofobinin eşlik ettiği öğrenildi. Şikayetlerinin 4. gününde sağ gözde pitozu ve gün içinde kusma atakları gelişen hastanın 10. günde baş ağrısı tamamen geçmesine rağmen pitozunda düzelme olmaması üzerine hasta servise interne edildi. Özgeçmişinde, ayda 1-2 kez olan, hafif-orta şiddette, frontal bölgelerde lokalize, analjezik ile tam düzelen baş ağrısı atakları tarifliyordu. Soygeçmişinde ablası, annesi, teyzesi ve amcasında aurasız epizodik migren öyküsü mevcuttu. Hastanın nörolojik muayenesinde, sağ gözde pitozu, midriyazisi ve yukarı bakış kısıtlılığı mevcuttu. Sağ gözde direkt ışık refleksi mevcuttu. İndirekt ışık refleksi alınamıyordu. Hasta yukarı, aşağı ve sola bakışta diplopi tarifliyordu. Diğer sistem muayeneleri doğaldı. Laboratuvar incelemelerinde, rutin biyokimyasal ve hematolojik incelemeleri, vaskülit markerları ve trombofili paneli normal izlendi. BT ve BTA normal olarak değerlendirildi. Kontrastlı MRG’de sağ 3. kraniyal sinirde kontrast tutulumu izlendi. DSA’da vasküler anomali izlenmedi. BBOS’ta hücre sayısı, glukoz, protein değerleri normal sınırlarda saptandı. MRG’de sağ 3. kraniyal sinirde kontrast tutulumu izlenen hastanın ani başlangıçlı migrenöz tip baş ağrısı ve parsiyel 3. kraniyal sinir paralizisi bulgularının OM ile uyumlu olduğu düşünüldü. Hastaya 5 gün süreyle 1000 mg/gün, ardından 1 mg/kg/gün metilprednizolon tedavisi başlandı. Kontrollerde baş ağrısı olmayan hastanın pitozu, midriyazisi ve yukarı bakış kısıtlılığında kısmi düzelme izlendi. TARTIŞMA: OM nadir bir durumdur ve etiyolojisi tam bilinmemektedir. OM’nin bir migren varyantı mı, kraniyal nöropati mi olduğu konusunda net görüş birliği bulunmamaktadır. Ayırıcı tanısında: intrakraniyal anevrizma ve tümörler, Tolosa Hunt Sendromu, küme tipi baş ağrısı, Myasthenia Gravis ve diyabetik nöropati araştırılmalıdır. Pediyatrik populasyona göre erişkin yaş grubunda daha nadir görülen bir OM olgusunu, oftalmoplejisi olan hastalarda baş ağrısını sorgulamanın önemini vurgulamak amacıyla sunmayı amaçladık.