55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
DURAL ARTERİOVENÖZ FİSTÜLE SEKONDER BAŞ AĞRISI OLGUSU
BÜŞRA DAYAN 1 CEREN AKTAN 1 BEGÜM YARALIOĞLU 1 TUĞRUL AYDIN 1 CİHAT ÖRKEN 1 SERAP ÜÇLER 1

1- OKMEYDANI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

GİRİŞ: Uluslararası Başağrısı Sınıflandırma Komitesi (ICHD)nin 2013 yılında revize ettiği sekonder baş ağrılarının içerisinde olan dural arterio-venöz fistüle sekonder gelişen baş ağrıları (DAVFBA) çok nadir görülmektedir.Hastalığın klinik gidişatı ve tedavi yönteminin değişikliği nedeniyle bu dirençli ve nadir görülen olguyu sunmak istiyoruz. OLGU: Dural AVF ,ileri yaşta pulsatil tinnitus, ağrılı oftalmopleji ya da izole baş ağrısı veya eşlik eden intrakranial hipertansiyon bulgularıyla başvurabilir. 72 yaşında kadın hasta yüzünün ve başının sol yarımında belirgin, dirençli ağrı, sol kulakta tinnitus nedeniyle başvurdu. Otonom bulgular eşlik etmekteydi. yapılan BT anjiografisinde DAVF saptandı. SONUÇ: Tedavide düzenli "karotis basısı" uygulanması yoluyla fistül debisinin azaltılarak fistülün kapanması planlanmıştır.2 ay sonra yapılan kontrolde hastanın şikayetlerinin azaldığı tespit edilmiştir.