55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MRG İLE TOKSİK LÖKOENSEFALOPATİ TANISI KONULAN OLGU SUNUMU
Cihat Örken 1 Doğa Coşkun sönmez 1 Onur Akan 1 Selma Kaya aygünoğlu 1 Serap Üçler 1

1- Okmeydani eğitim ve araştırma hastanesi
 
Olgu:

Olgu: 58 yaşında erkek hasta, bir haftadır fark edilen giderek artan kafa karışıklığı, davranış değişikliği, içine kapanma, kelime çıkışında azalma şikâyetiyle başvurdu. NM de konfüzyon nedeniyle kooperasyon kurulamadı, ense sertliği yok, pupillalar izokorik, IR +/+, lateralizan bulgu saptanmadı, TCR bilateral ekstansör alındı. Kan tetkikleri normaldi. EEGde yaygın organizasyon bozukluğu vardı. BOS ta özellik yoktu, viroloji paneli ve atipik hücre negatifti. Otoimmün ve paraneoplastik panel negatifti. Kranyal ve difüzyon MRG da bilateral oksipital, frontal, paryetal lob beyaz cevherinde oldukça simetrik olarak izlenen konflüen tarzda diffüzyon kısıtlanması alanları içeren hiperintens karakterde patolojik sinyal değişiklikleri görüldü. Bu bulgularla ön planda toksik lökoensefalopati düşünüldü. İdrarda toksik panel çalışıldı; tetrahidrokannabinoid pozitif saptandı. Hastaya 5 günlük pulse tedavisi verildi, ancak hasta giderek progrese oldu ve tüm vücutta yaygın rijidite gelişti. Hiçbir tedaviye yanıt alınamayan hasta bir aylık yatışından sonra taburcu edildi, iki hafta sonra ex oldu. Tartışma: Sağlıklı anamnez alınamayan hastalarda toksik lökoensefalopati tanısı koymak mümkün olmayabilir. Tipik görüntüleme bulgularıyla tanıya ulaşabildiğimiz bu olgu dolayısıyla toksik lökoensefalopatinin MR bulgularına dikkat çekmek istiyoruz.