55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
BAŞLANGIÇ ZAMANI BİLİNMEYEN İNMEDE IV TPA UYGULAMASI: OLGU SERİSİ
ÜLGEN YALAZ TEKAN 1 AYÇA KARAKOÇ 1 DERYA SELÇUK DEMİRELLİ 1 F. İNCİ ERTAŞ 1 CELAL İLKER BAŞARIR 1 İPEK SARIKAYA 1 SERPİL BULUT 1

1- ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

GİRİŞ: Mevcut kılavuzlara göre, inme semptomlarının başlama zamanı kesin olarak bilinen hastalarda ilk 4.5 saat içerisinde trombolitik tedavi verilebilmektedir. Tüm iskemik inmelerin yaklaşık %20’ sinin uykuda geçirildiği göz önünde bulundurulduğunda, birçok hasta tedavi şansını kaçırmaktadır. Difüzyon – FLAIR uyuşmazlığı, inmenin son 4.5 saat içinde geliştiğine işaret eden bir MR bulgusu olarak kabul görmektedir. Hastanemize uyanma inmesiyle başvuran ve IV TPA uyguladığımız üç olguyu sunuyoruz. OLGU 1: Yetmiş yedi yaşında kadın hasta, uykudan uyandığında fark ettiği konuşma bozukluğu ve güçsüzlük yakınmasıyla başvurdu. NIH skoru 12 olarak hesaplanan hastanın MR görüntülemelerinde sağ MCA alanında, FLAIR sekansına yansımayan akut difüzyon kısıtlılığı ve geniş perfüzyon defekti izlendi. Hastaya, son normal görülüşünün 5 saat 30. dakikasında IV TPA başlandı. Kontrol BBT’de hemoraji izlenmedi. Taburculuğunda NIHSS: 5 idi. OLGU 2: Elli üç yaşında erkek hasta, uyandığında yataktan kalkamaması üzerine acile getirildi. Sağ hemipleji tespit edilen ve NIH skoru 9 hesaplanan hastanın MR görüntülemelerinde sol LSA enfarktı izlendi. Difüzyon görüntüsü FLAIR’ a yansımamış olan hastaya sağlıklı görülüşünün 7. saat 20. dakikasında IV TPA başlandı, 15. dakikada NIH ‘0’ olan hastada tansiyon yüksekliği nedeniyle 35. dakikada infüzyon durduruldu. Taburculuğunda NIHSS: 7, MRS: 4 olan hastanın üçüncü ay kontrolünde MRS: 2 idi. OLGU 3: Seksen yaşında kadın hasta, uyandığında fark ettiği konuşmada bozulma yakınmasıyla başvurdu. Afazi bulguları olan hastada NIH skoru 4 olarak hesaplandı. Difüzyon MR’da, FLAIR sekansına yansımayan sol MCA enfarktı izlendi. IV TPA uygulandı. Kontrol BBT’de hemoraji saptanmadı. Taburculuğunda NIHSS: 0 idi. SONUÇ: Başlangıç zamanı bilinmeyen inmelerde MR bulgularına dayanarak yapılacak uygulamaların çoğalması ve gelecek çalışmalar ışığında daha çok hasta trombolitik tedavi şansı bulacaktır.