55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İNTRAKRANİAL KİTLEYİ TAKLİT EDEN ATİPİK YERLEŞİMLİ VENÖZ ANOMALİ: OLGU SUNUMU
DUYGU AYDEMİR 1 NİHAT ŞENGEZE NESLİŞAH YILDIRIM

1- SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
 
Olgu:

İNTRAKRANİAL KİTLEYİ TAKLİT EDEN ATİPİK YERLEŞİMLİ VENÖZ ANOMALİ: OLGU SUNUMU GİRİŞ: GELİŞİMSEL VENÖZ ANOMALİLER; İYİ HUYLU, VENÖZ ANATOMİNİN BOZULMADIĞI, GELİŞİMİNİ TAMAMLAMIŞ VEN DUVARINDAN OLUŞAN ANOMALİLERDİR. GENELLİKLE SEMPTOM VERMEZLER. EN SIK YERLEŞİM YERLERİ FRONTO-PARİYETAL BÖLGEDİR. BİZ BURADA DAHA ÖNCEDEN AKCİĞER KANSERİ ÖYKÜSÜ BULUNAN, BU NEDENLE İNTRAKRANİAL METASTAZ AÇISINDAN AYIRICI TANIDA ZORLANILAN, İNFRATENTORİYAL BÖLGEDE YERLEŞİMİ OLAN GELİŞİMSEL VENÖZ ANOMALİ VAKASINI SUNMAYI AMAÇLADIK. OLGU: 74 YAŞ ERKEK HASTA; 2 SENEDİR AKCİĞER ADENOKARSİNOM TANISIYLA TAKİPLİ, 7-8 AY ÖNCE BAŞLAYAN SENDELEYEREK YÜRÜME, 3 AY ÖNCE BAŞLAYAN DİRENÇLİ BULANTI-KUSMA ŞİKAYETLERİ İLE NÖROLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURDU. HASTANIN NÖROLOJİK MUAYENESİNDE; BİLİNÇ AÇIK, MOTOR DEFİSİTİ YOKTU. SOLDA BELİRGİN, BİLATERAL DİSMETRİ VE DİSDİADOKOKİNEZİ SAPTANDI. PARMAK-BURUN VE DİZ-TOPUK TESTLERİ SOLDA BELİRGİN OLARAK BECERİKSİZ, PATOLOJİK REFLEXİ YOK, DUYU MUAYENESİ NORMALDİ. HASTA ÖN PLANDA BEYİN METASTAZI VE PARANEOPLASTİK SENDROM DÜŞÜNÜLEREK TETKİK EDİLDİ. ÇEKİLEN KONTRASTLI MR SONUCUNDA 4. VENTRİKÜL KOMŞULUĞUNDA SOL SEREBELLAR VERMİSTE KONTRAST TUTAN LEZYON İZLENDİ, İLK DEĞERLENDİRMEDE İNTRAKRANİAL METASTAZ OLARAK DEĞERLENDİRİLEN HASTADA, YAPILAN DUYARLILIK AĞIRLIKLI EK GÖRÜNTÜLEMEYLE (SWI) LEZYONUN GELİŞİMSEL VENÖZ ANOMALİ İLE UYUMLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ. TARTIŞMA: SEREBELLAR VENÖZ ANOMALİLER VENLERİN BENİGN VARYASYONUDUR. BÜYÜK KISMI KLİNİK SEMPTOM VERMEZLER VE YERLEŞİM YERİ İTİBARİYLE OLDUKÇA NADİR GÖRÜLÜRLER. OLGUMUZDA GELİŞİMSEL VENÖZ ANOMALİNİN 4. VENTRİKÜL KOMŞULUĞUNA BAĞLI VE AREA POSTREMAYI ETKİLEMESİYLE KLİNİK SEMPTOMLARIN ORTAYA ÇIKTIĞI DÜŞÜNÜLMÜŞTÜR. SONUÇ: MALİGNİTE ÖYKÜSÜ OLAN HASTALARDA İNTRAKRANİAL KONTRAST TUTULUM GÖSTEREN LEZYONLARDA ÖN PLANDA İNTAKRANİAL METASTAZ DÜŞÜNÜLMEKTEDİR; ANCAK GÖRÜLME ORANI ÇOK DAHA DÜŞÜK OLAN VENÖZ ANOMALİLERİN DE BENZER SEMPTOMLARA NEDEN OLABİLECEĞİ, AYIRICI TANIDA YER ALMASI GEREKTİĞİ; EK OLARAK YAPILACAK DUYARLILIK AĞIRLIKLI MR (SWI) EK GÖRÜNTÜLEMENİN ÖNEMLİ OLDUĞU AKILDA TUTULMALIDIR.