55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MİYASTENİA GRAVİS'Lİ HASTALARIN MESTİNON (PİRİDOSTİGMİN BROMİD) KULLANIMI KONUSUNDAKİ FARKINDALIKLARININ ARAŞTIRILMASI
MÜRŞEN URAZ 1 EBRU NUR VANLI YAVUZ 1 ESER BULUŞ 1 PİRAYE OFLAZER 1

1- KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ, KAS HASTALIKLARI MERKEZİ
 
Amaç:

Myasthenia gravis (MG)’in değişik dönemlerinde, semptomatik bir ilaç olan piridostigmine ihtiyaç, klinik durumun ağırlığına göre zaman içinde azalmakta veya artmaktadır. Bu nedenle hastanın, piridostigmin kullanımı konusunda bilgilendirilmesi, ilacın etkilerini anlamak ve ilaç dozunu düzenlemek açısından önemlidir.

Gereç ve Yöntem:

Bu anket çalışması, pridostigmin kullanımının bilinirlik durumunu ve bunun nedenlerinin araştırılması amacıyla planlanmıştır. Bu bildiride pilot bir çalışmanın sonuçları paylaşılmaktadır.

Bulgular:

Anketimize katılan 18-79 yaş aralığındaki 21 hastanın 13’ü kadın, 8’i erkekti. Hastaların 3’ü ilköğretim diğerleri ise lise veya üniversite mezunuydu. Hastalık süresi 14 hastada en az 1 yıl, 7 hastada 1 yıldan az idi. Sadece 2 hastanın geçmişinde yoğun bakım ihtiyacı olmuştu. Hastaların 12’si en az 1 yıldır piridostigmin kullanmaktaydı, tamamı ilaçlarını düzenli kullanıyordu. Onyedi hasta piridostigmin kullanımı konusunda bilgilendirildiğini belirtti. Hastaların 5’i piridostigminin MG’yi tedavi ettiğini, 17’si belirtilerini hafiflettiğini, 16’sı her zaman aynı dozda kullanılmadığını, 13’ü ilaç alma miktarına doktoru ve kendisinin karar vereceğini, tamamı ise dozun belirtilere göre değişebileceğini biliyorlardı. Sekiz hasta az sayıda aldığında daha kötü olabileceğini biliyordu, 9’u ise nasıl olacağını bilmiyordu. Onyedi hasta kortikosteroid tedavisi de almıştı. Bu hastaların 12’si kortikosteroid ile piridostigminin farkını ve kortikosteroidin tedavi edici olduğunu, 18’i piridostigminin hareketli/aktif saatlerde almanın daha iyi olacağını biliyordu. Ondört hasta piridostigmin almayı hiç unutmadığını, unutanların 5’i kendisini iyi hisettiği için unuttuğunu bildirdi. Sadece 2 hasta doktoruna bildirmeden ilacını kesmişti.

Sonuç:

Bulgularımız MG’de pridostigmin kullanımı ve hastalık konusunda bilgilendirme ve eğitim yapıldığında hastanın hastalık yönetimine yardımcı olabilecek bilgi donanımına eriştiği ve hastalığın daha konforlu seyretmesine yardımcı olabileceği konusunda ipuçları vermektedir. Çalışmamız daha geniş sayıda hasta grubuyla devam edecektir.