55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
NADİR GÖRÜLEN İNME TAKLİTÇİSİ OLAY: SPİNAL HEMATOM
RAHMİ TÜMAY ALA 1 GÖKHAN KÜÇÜKSEZGİN 1 VESİLE ÖZTÜRK 1

1- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Olgu:

AMAÇ: İnme taklitçisi olay: herhangi bir vasküler olmayan nedenden dolayı oluşan nörolojik defisitin, bir damar sulama uyacak biçimde ortaya çıkmasıdır. Epileptik nöbetler, hipoglisemi, migren önde gelen nedenlerdendir. Çalışmalarda farklı rakamlar olmakla beraber akut başlangıçlı nörolojik defisit olgularında sıklığı %10-15 arasında bulunmuştur. Olgumuz nadir görülen bir inme taklitçisi olay olarak değerlendirildiğinden sunulmaya değer bulunmuştur. OLGU: 68 yaşında erkek hasta evde koltukta otururken ani gelişen sol yanlı güçsüzlük nedeni ile acil servise başvurdu. Herhangi bir travma, spor aktvivitesi olmayan hastanın hipertansiyon ve sigara içimi gibi serebrovasküler hastalık risk faktörleri mevcuttu. Acil servisteki nörolojik muayenesinde: sol hemiplejik, yüzü içermeyen hemihipeostezi, sol babinski bulgu pozitifliği vardı. Hiperakut gelişen bir hemipleji olarak görülen hasta tarafımızca akut serebrovasküler olay olarak değerlendirildi ve intravenöz trombolitik tedavi başlandı. Tedavi sorunsuz tamamlandıktan 1 saat sonra sağ hemiplejik olarak değerlendirilen hastaya Nöro-Bt anjiografi ve beyin bt çekildi, herhangi bir patoloji gözlenmedi.Difüzyon MR görüntülemesinde akut difüzyon kısıtlılığı gözlenmemesi üzerine çekilen servikal görüntülemesinde C4 vertebra düzeyinden başlayarak T1 vertebra düzeyine kadar uzanan hematom ile uyumlu görünüm gözlendi. Bunun üzerine hasta beyin cerrahisi tarafından opere edilmek üzere servise yatırıldı. Sonuç: Akut serebrovasküler olay; hastanın hızla tedaviye ulaştırılması gereken nörolojik acillerin en başında gelmektedir.Günümüzde, ilerleyen tedavi teknikleri ile beraber, iskemik inmede mortalite ve morbiditede ciddi düşüşler sağlanmaktadır. Akut iskemik inme vakalarında hızlı davranmak ile beraber epileptik nöbet, hipoglisemi, hemiplejik migren ya da vakamızda nadiren olduğu gibi, akut spinal kord sendromlarını düşünmek, ayırıcı tanısını yapmak gerekir.