55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
RETİNA DEKOLMANI İLE EŞ ZAMANLI KAVERNÖZ SİNÜS TROMBOZU
AYŞEGÜL DEMİR 1 FETTAH EREN 1

1- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERİSTESİ, KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ, KONYA
 
Olgu:

Venöz sinüs trombozu, iskemik inmenin nadir görülen nedenlerinden biridir. Günümüzde bu hastalığa yönelik farkındalığın artması ve görüntüleme yöntemlerindeki gelişmeler daha fazla olgunun tespit edilmesine olanak sağlamıştır. Bu hastalarda intrakraniyal basınç artışına bağlı baş ağrısı ve papilödem ön plandadır. Kavernöz sinüs trombozunda ise okülomotor paralizi ve orbital ağrı ön plandadır. Retina dekolmanı, sensoriyel retinanın subretinal aralığa sıvı dolmasıyla retina pigment epitelinden ayrılması olayıdır. Birçok nedene bağlı olabilir: primer olarak oluşabileceği gibi konjenital bozukluklar, vasküler hastalıklar, metabolik olaylar, travmatik değişiklikler önemli sebeplerdir. Seksen iki yaşında kadın hasta acil serviste sol gözde şiddetli ağrı, baş ağrısı, çift görme ve gözünde kızarıklık şikayetleri ile değerlendirildi. Bilinen sistemik hastalık öyküsü olarak diyabetes mellitus mevcuttu. Nörolojik muayenede sol gözde total oftalmopleji, kızarıklık ve ödem vardı. Orbita manyetik rezonans görüntüleme (MRG) de kavernöz sinüs trombozu ve sol gözde retina dekolmanı tespit edildi. Hastaya düşük molekül ağırlıklı heparin, seftriakson ve deksametazon tedavisi başlandı. Hastanın semptomları 1 hafta sonra gerilemeye başladı. Bir ay sonraki kontrolde tama yakın düzleme gözlendi. Venöz sinüs trombozlu hastalarda, venöz sistemdeki basınç artışı, interstisyel alana sıvı geçişi ve vazojenik ödeme sebep olur. Artan intravenöz basınç artışı, subretinal aralığa sıvı geçişi yaparak retina dekolmanı meydana getirebilir. Bu nedenle özellikle kavernöz sinüs trombozlu hastaları değerlendirirken birlikte retina dekolmanı açısından da hastaların daha dikkatli değerlendirilmesi gerekmektedir.