55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
AML-3 TANISI OLAN İKİ OLGUDA İNTRAKRANİAL KANAMA
DERYA ADEMOĞLU 1 BÜŞRA TEZCAN 1 ÇİLEM BAYINDIR DİCLE 1 İBRAHİM MUNGAN 1

1- ANKARA ŞEHİR HASTANESİ YOĞUN BAKIM KLİNİĞİ
 
Olgu:

Giriş: Akut miyeloid lösemi (AML), hematopoetik kök hücrelerden köken alan malign bir hastalık olup, kemik iliğindeki lösemik hücrelerinin çok hızlı proliferasyonu ile karakterizedi. Olgu 1: Acil servise vücudunda morluk şikayeti ile başvuran 71 yaşında kadın hastanın yapılan periferik yaymasında blastların görülmesi nedeni ile hematoloji servisine yatırılmıştır Yapılan incelemeler sonucu AML-3 tanısı alan ve kemoterapi başlanan hastanın takipte gelişen başağrısı neni ile çekilen Beyin BT’ de en büyüğü sağ frontal alanda yaklaşık 49x29 mm boyutlarında olmak üzere her iki serebral hemisferde dağınık yerleşimli çok sayıda parankimal hematom izlendi.Bk:41000 /uL, hb: 6.2 g/dl , trombosit: 74.000 /uL , INR:1.5 , d-dimer 35 mg/L , fibrinojen:1.02 g/L idi. Hastaya antiödem tedavi başlandı ve yoğun bakımda takip edildi. Hastanın sodyum değerlerinin 163 mEq/L gelmesi üzerine mannitol stoplandı. GKS:9 idi, kontrol Beyin BT’si çekildi. Beyin cerrehisi , cerrahi müdahale düşünmedi. Hasta halen yoğun bakımda takip edilmektedir. Olgu 2: Bilinen AML tanısı olan 82 yaşında kadın hasta, düşme sonrası gelişen bilinç bulanıklığı nedeni ile acilde değerlendirilmiş ve subdural kanama nedeni ile beyin cerrahisi tarafından opere edilmiştir. Postoperatif 5. günden itibaren genel yoğun bakımda takip edilen hastanın GKS: 3 idi. BK :4790 /uL , hb: 12.8 / uL, Trombosit 114.000/uL , INR1.30, D-Dimer:35 ,3 mg/L, fibrinojen:1.67 g/L. Takipte GKS da düzelme olamayan ve noradrenalin infzüyonuda başlanan hasta ex oldu. Tartışma: AML’de lösemik hücreler kemik iliğindeki normal kan hücrelerin gelişmesini engelleyerek veya onların yerine geçerek anemi,kanama ve sekonder enfeksiyonlara neden olabilirler. Ayrıca beyin ,akciğer kalp gibi çeşitli organ ve dokularıda infiltre ederler. İntrakraniyal kanama, AMLnin en ciddi komplikasyonlarından biri olup şiddetli trombositopeni, hiperlökositoz, dissemine intravasküler koagülasyon ve düşük hemoglobin ile yakından ilişkili olup; koma, felç, vegetative state ve hatta ölümle sonuçlanabilir. Subkutan ekimoz, subkonjonktival kanama ve oral mukoza kanaması, özellikle kafa ve yüz bölgesindeki kanamalar artmış intraserebral kanama olasılığını gösterir. SONUÇ: AMLli hastalarda görülen intrakranial hemorojiler hastaların kliniklerinde akut kötüleşme ve ani ölümlere neden olabilmektedir. Bu açıdan bu vakalar sunulmaya uygun görülmüştür.