55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
BARİATRİK CERRAHİ SONRASINDA GELİŞEN AKUT AKSONAL POLİNÖROPATİ 2 OLGU
F.İNCİ ERTAŞ 1 NEVİN KULOĞLU PAZARCI 1 SERPİL BULUT 1

1- ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

GİRİŞ: Bariatrik cerrahi uygulamaları sonrasında nadir olarak nörolojik komplikasyonlar gelişebilmektedir. Nörolojik komplikasyonlar içinde en sık görülen periferik nöropatidir ve opere olan hastaların yaklaşık %16’sını etkilediği bildirilmektedir. Bu çalışmada bariatrik cerrahi sonrasında nöropatik ağrının eşlik ettiği akut sensorimotor aksonal polinöropati gelişen iki vaka tartışılacaktır. VAKA 1:26 yaşında kadın hasta 1,5 ay önce başlayan alt ekstremite proksimallerinde ve göbek çevresinde uyuşma, 1 haftadır el ve ayaklarda uyuşma ve yürüme güçlüğü nedeniyle başvurdu. Dört buçuk önce mide küçültme operasyonu geçiren hastanın 40 kilo kaybettiği öğrenildi. Emg’de üst ekstremitelerde duysal liflerin, alt ekstremitelerde duysal ve motor liflerin etkilendiği akut-subakut dönemde aksonal bir polinöropati saptandı. VAKA 2:24 yaşında kadın hasta 1 ay önce başlayan bulantı kusma, sonrasında eklenen karın bölgesinde uyuşukluk, ve yürüme güçlüğü yakınmalarıyla başvurdu. Özgeçmişinde 2 ay önce mide küçültme operasyonu geçirdiği öğrenildi. Emg’de alt ekstremitelerde peroneal sinir alanında daha belirgin olmak üzere duysal ve motor liflerin etkilendiği akut-subakut dönemde aksonal bir polinöropati saptandı. TARTIŞMA: Bariatrik cerrahi sonrasında gelişen nörolojik komplikasyonlardan hızlı kilo kaybı, tekrarlayan kusmalar, absorbsiyon bozukluğu, cilt altı yağlı doku kaybı, diyetle alım yetersizliğine bağlı multivitamin/mineral eksiklikleri (B1, B12, folat, D vitamini, kalsiyum) sorumlu tutulmaktadır. Bariatrik cerrahi sonrası akut-subakut aksonal polinöropati gelişen vakalarda vitamin replasmanı ve kilo alımı ile motor fonksiyonlarda iyileşme görüldüğü bildirilmiştir. Bizim vakalarımızda da tiamin, b6, b12 ve folik asit replasmanı yapılmış ve motor fonksiyonlarda klinik iyileşme, nöropatik ağrıda gerileme gözlenmiştir. Çalışmamızda bariatrik cerrahi sonrasında periferik nörolojik komplikasyonlara dikkat çekmek ve hastaların yakından izlenerek nutrisyonel desteğin sık aralıklarla kontrolünün önemi vurgulanmak istenmiştir.