55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SLE SEYRİNDE GELİŞEN İNTRAKRANİYAL HEMORAJİ
AHMET BUĞRUL 1 HASAN HÜSEYİN KOZAK 1 MUSTAFA ALTAŞ 1

1- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİMDALI
 
Olgu:

Amaç : Bu olgu intrakraniyal hemorojinin SLE seyri sırasında nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur. .SLE çoklu organ tutulumları görülen otoimmun bir hastlıktır. Sinir sistemi veya psikiyatrik tutulum olması halinde nöropsikiyatrik SLE(NPSLE) olarak tanımlanmaktadır. En çok görülen semptom baş ağrısı olmakla beraber serebrovasküler olaylardan myastenia graves’e kadar geniş bir tutulum görülebilmektedir. Çin’de 6653 SLE hastasında yapılan çalışmada intrakraniyal hemoraji %0.39 olarak saptanmıştır. SLE seyri sırasında görülen intrakraniyal hemoraji nöropsikiyatrik tutulum olarak kabul edilemekte olup tedavisinde immunsüpresif ajanlar kullanılmaktadır. 38 yaşında 10 senedir SLE ile takipli kadın hastamız baş ağrısı ve sol hemiparazi bulguları ile acil servise başvuruyor. Görüntülerde intrakraniyal hemoraji saptanması üzere servisimize yatırılmıştır. Yöntem: Kraniyal BT ile sağ kaudat nükleustan başlayıp her iki lateral ventriküle açılan kanama alanı tespit edildi. DSA yapılarak intrakraniyal damar ağındaki vasküler malformasyonlar ve vaskülitik oluşumlar değerlendirildi. Sonuç: SLE seyrinde gelişen intrakraniyal kanama nöropsikiyatrik SLE olarak kabul edilmiş. Tedavide antihipertansif ilaçlar ve ek olarak immünsüpresif ajanlar kullanılmıştır. Tedavi sonrası genel durumu iyileşen hasta taburcu edilmiştir. Yorum: SLE ile takipli hastalarda sinir sistemine ait herhangi bir semptomun SLE ile ilişkili olabileceği unutulmamalı tedavide immunsupresif ajanlar değerlendirilmelidir.