55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SUBARAKNOİD KANAMA İLE PREZENTE OLAN İKİ SEREBRAL VENÖZ SİNÜS TROMBOZU OLGUSU
AFRA ÇELİK 1 BANU ÖZEN BARUT 1 AYSE BEYZA BİLGİN 1

1- İSTANBUL KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

SUBARAKNOİD KANAMA İLE PREZENTE OLAN İKİ SEREBRAL VENÖZ SİNÜS TROMBOZU OLGUSU Giriş Subaraknoid kanama(SAK) çoğunlukla anevrizmal rüptüre bağlı gelişir. Diğer vasküler lezyonlardan kaynaklanan SAK nadirdir. Serebral venöz sinüs trombozu ilişkili SAK da nadiren bildirilmektedir. Olgu-1 İlk olgumuz 32 yaşında Suriye uyruklu kadın olup bir haftadır devam eden analjezik yanıtı olmayan baş ağrısına yeni eklenen sağ taraf kuvvet kaybı ile acile başvurmuştur. Öz ve soygeçmişinde özellik olmayan hastanın oral konstraseptif kullanımı bilinmektedir. Nörolojik bakısında bilinci açık olup anlamsız kelime çıkışı ile sağ tarafta üstte 1/5 altta -5/5 motor defisit görülmüştür. Beyin tomografi (BT)görüntülemesinde sol pariteal konveksite sulkuslarında, serebellar vermis ve falks serebride SAK görülmüştür. Kranial MR Venografi görüntülemesinde superior sagittal sinüs posterior kesiminde trombozla uyumlu görünüm izlenmiştir. Olgu-2 İkinci olgumuz 49 yaşında erkek hasta olup bir gündür olan baş ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti ile acilde değerlendirilmiştir. Geliş tansiyonu 100/60 olup diğer vitalleri stabil olan olgunun özgeçmişinde hipertansiyon ve iki ay önce bypass öyküsü mevcuttu. İkili antiagregan almaktaydı. Nörolojik bakısında patoloji saptanmayan hastanın beyin BT’sinde sol temporalde 4.5 x2.5 cm boyutlarında hiperdens lezyon ile birlikte sağ serebellar vermis ve falksta SAK izlendi. Mr anjiyografik görüntülemesi normal olan hastanın kortikale yakın yerleşimli kanaması olması ve hipertansif kanama düşünülmemesi nedeniyle çekilen Mr venografisinde sağ transvers sinüs distalinde sigmoid sinüs bileşim lokalizasyonunda lumende parsiyel dolum defekti izlendi. Dijital substraksiyon anjyografide labbe veninde trombozla uyumlu görünüm izlendi. Sonuç Her iki olgu da serebral venöz sinüs trombozu açısından nadir prezentasyonlar olduğundan, SVST tanısında karşılaşılan zorluklara dikkat çekmek açısından sunuldu.