55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PROGESTERON TEDAVİSİ İLE OLASI İLİŞKİLİ GEÇİCİ SPLENİUM LEZYONU: OLGU SUNUMU
SEVGİ FERİK 1 HURİYE HAYAT GÜVEN 2 SELİM SELÇUK ÇOMOĞLU 2

1- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
2- DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

Amaç: Korpus kallosum spleniumu(KKS) geçici lezyonları başta epileptik nöbetler ve antiepileptik ilaçlar ile ilişkili olmakla birlikte, sıvı-elektrolit bozuklukları ve ensefalit/ensefalopati gibi çeşitli nedenlerle gelişebilir. Neden KKS’nin birbirinden farklı etyolojilerle seçici olarak etkilendiği ve bu farklı etyolojilerin hangi patofizyolojik mekanizmalarla geçici splenium leyonlarına yol açtığı sorularının yanıtları henüz kesinlik kazanmamıştır. Bu sunumda geçici KKS lezyonu saptanan bir hastanın tartışılması amaçlanmıştır. Olgu: Otuz bir yaşında kadın hasta, 3 gündür devam eden analjeziklerden fayda görmeyen şiddetli baş ağrısı yakınması ile başvurdu. Nörolojik muayenesi normal olan hastanın beyin manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’sinde KKS’de santral yerleşimli T2 ve FLAIR sekanslarda hiperintens sinyal özelliğinde, difüzyon-ağırlıklı görüntülerde difüzyon kısıtlamasına düşük ADC değerlerinin eşlik ettiği, kontrast tutulumu göstermeyen, yuvarlak şekilli, ödem etkisi bulunmayan lezyon saptandı. Özgeçmişinde 5 gündür menstrual siklusu geciktirmek amacıyla progesteron türevi ilaç kullanımı dışında özellik bulunmayan hastanın yapılan incelemeleri sonucunda KKS lezyonunun ayırıcı tanısında yer alan diğer nedenler dışlandı. Hastanın 2 ay sonra çekilen kontrol MRG’sinde splenium lezyonunun kaybolduğu izlendi. Yorum: Beyin MRG bulguları ve geçici KKS lezyonuna neden olabilecek diğer olası etyolojilerin dışlanmasıyla, hastamızda saptanan geçici splenium lezyonundan progesteron tedavisinin sorumlu olabileceği düşünüldü. KKS’nin geçici lezyonlarının; başta antiepileptik ilaçların kullanımı veya ani kesilmesi ile olmak üzere çeşitli ilaçlarla ilişkisi bilinmekle birlikte, progesteron türevi ilaçların kullanımına bağlı gelişen geçici KKS lezyonu daha önce bildirilmemiştir. Geçici KKS lezyonların geniş bir etyolojik spektruma sahip olabileceklerinin ve farklı medikasyonlarla ilişkili olarak ortaya çıkabileceklerinin bilinmesi önemlidir.