55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
UZUN ETKİLİ PALİPERİDON KULLANIMI SONRASI ORTAYA ÇIKAN PİSA BENZERİ SENDROM:BİR OLGU SUNUMU
YEŞİM GÜZEY ARAS 1 TÜRKAN ACAR 1 SIDIKA SİNEM GÜL 1

1- SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

ÖZET: Paliperidon şizofreni tedavisinde kullanılan İ.M enjeksiyonla kullanılan uzun etkili bir ilaçtır. Bütün antipsikotiklerde olduğu gibi ciddi ekstrapramidal yan etkiye yol açma potansiyeli yüksek bir ilaçtır. En sık görülen yan etkiler; anormal kas hareketleri, ağız ve dilde istemsiz hareketler, salya akması, boyun kaslarında kasılma, yavaş hareketler, huzursuzluk, başın anormal postürü, yürümede yavaşlamadır. Burada uzun dönem aylık İ.M. uzun etkili Paliperidon kullanımı sonrası vücutta sağa eğilme ile karakterize Pisa benzeri sendrom geliştiren hasta sunulmuştur. OLGU: 57 yaşında erkek hasta hareket bozuklukları polikliniğine özellikle ayakta durduğu sırada ortaya çıkan vücudun sağa eğilmesi, hareketlerde yavaşlama şikayetleri ile başvurdu. Hikayesinde yaklaşık 23 yıldır Şizofreni tanısı ile çeşitli ilaçlar kullandığı son 1 yıldır uzun etkili ayda 1 kez İ.M Paliperidol kullandığı ve yaklaşık 3 ay önce şikayetlerinin başladığı öğrenildi. NM: bradimimi, bradikinezi, üst ve alt ekstremitelerde minimal rijidite özellikle ayakta durduğu zaman ortaya çıkan vücutta sağa eğilme dışında özellik yoktu. Bu bulgularla hastada kullandığı antipsikotiğin yan etkisine bağlı gelişen Pisa Benzeri sendrom düşünüldü. Psikiyatri ile görüşüldü, hastanın ilacı değiştirildi. 3. Ay kontrolünde hastanın şikayetlerinin kısmen gerilediği görüldü. TARTIŞMA: Özellikle tipik antipsikotik kullanımı sonrası ortaya çıkan en önemli yan etki ekstrapiramidal yan etkilerdir. Bu yan etkilerden en sık görüleni tremor, tardiv distoni, rijidite, bradimimi, bradikinezi, parkinsonizm, ağızdan salya akması ve hareketlerde yavaşlamadır. Daha az ekstrapiramidal yan etki potansiyeli olan atipik antipsikotiklerle de bu yan etkiler nadir olmayarak görülür. Bizim hastamızda da bulguların ilaç yan etkisine bağlı olduğu düşünüldü ve ilaç kesiminden sonra kısman geriledi. SONUÇ: Psikiyatrik ilaç kullanan hastalarda yan etkiler konusunda dikkatli olunmalıdır.