55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
HELLP VE PRESS SENDROMU GELİŞEN VE 36 SAAT İÇİNDE KLİNİĞİ GERİLEYEN HASTA
MUSTAFA KARABACAK 1 ALPER ERYILMAZ 1 YEŞİM GÜZEY ARAS 1

1- SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

GİRİŞ: HELLP sendromu nöbet , inme, serebral ven trombozu, cerebral arter diseksiyonu ve posterior reversibl ensefalopati (PRES) gibi çeşitli nörolojik bulgulara yol açan bir sendromdur. PRES sendromunda ise baş ağrısı, görme bozuklukları, nöbet ve konfüzyon gibi özgün klinik bulgulara ek olarak nörolojik görüntülemelerde geçici vazojenik ödem ile karakterizedir. Burada preeklemsi tanısı ile interne edilen ve progrese olarak önce HELLP sendromuna sonrasında ise PRES sendromuna dönüşen ve 36 saat içerisine tamamen düzelen hasta paylaşılmıştır. OLGU:29 yaş 32 haftalık gebe hasta acile bulantı , baş ağrısı şikayeti nedeni ile başvurdu. Takiplerinde 1 defa jeneralize nöbet geçirmesi, TA: 180/100 mmhg , idrar tetkiklerinde 3 + proteinüri saptanması üzerine pre-eklemsi tanısı ile acil C/S alındı. Hastanın servis takibinde konfüzyon , görme bulanıklığı gelişmesi nedeni ile kliniğimize danışıldı. Nm:bilinç hafif uykuya meyilli, görme 10 cm uzaklıktan parmak saymakta, TCR bilateral ekstansör bulundu. Hastanın laboratuar tetkiklerinde ALT: 322 u/l, AST:447 u/l , platelet: 91.000 k/ul, tit: 3+ proteinüri saptanmıştır. Kranial MRI’da bilateral oksipito-parietal ve bazal ganglionlarda T2 de hiperintens lezyonlar, diffüzyon MRI’da b1000 kesitlerde aynı lokalizasyonda hiperintens ADC görüntülemerinde hipointens alanlar gözlenmiş olup vazojenik ödem lehine değerlendirilmiştir. Bu bulgularla hastada HELLP sendromu ve PRES sendromu düşünüldü. TA regülasyonu ve antiödem tedavi ile 36 saat içerisinde hastanın nörolojik muayenesi tamamen normal sınırlara geriledi. TARTIŞMA:Hipertansiyon, görme bozukluğu ve nöbet ile başvuran hastalarda ilk akla gelmesi gereken tanılar serebrovasküler hemoroji, eklemsi ve PRESStir PRESSdeki kortikal körlüğün sebebi vazojenik ödemdir ve ödemin rezolüsyonu sonucu ile semptomlar tamamen kaybolmaktadır. Bizim hastamızda da semptomlar 36 saat içerisinde tamamen gerilemiştir.