55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
GLOMUS JUGULARE’ YE BAĞLI GELİŞEN MULTİPL KRANİYAL PARALİZİ
ECE GÖK DURSUN 1 ÖZGE BERNA GÜLTEKİN 1 MEHMET ERSİN TAN 1 IŞIN ÜNAL ÇEVİK 1

1- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ , NÖROLOJİ ANA BİLİM DALI , ANKARA , TÜRKİYE
 
Olgu:

GİRİŞ : Paragangliomlar (glomus tümörleri), nöroektodermal, sempatik ve parasemptaik ganglion hücrelerinden köken alan, lokal yayılımla semptomatik olabilen, çok nadir saptanan tümörlerdir. Kaynaklandıkları yapılara göre karotid, servikal, juguler, sekretuvar, temporal, vagal paragangliomlar olarak isimlendirilirler. Glomus jugulare olgularında n.4, n.5 ve n.11 paralizisi gözlenebilir, tümör büyür ve foramenden çıkarsa n.12 paralizisi gelişebilir. OLGU : 37 yaşında kadın hasta; 12 aydır giderek artan yutmada zorluk, ses kalınlaşması, beslenme güçlüğü, kilo kaybı ve tinnitus şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Nörolojik muayanesinde, öğürme refleksi sağda alınamıyordu, uvula sola deviye ve dil sağ yarımında belirgin atrofi mevcuttu. Sağda vokal kord paralizisi vardı. SKM ve trapezius kas güçleri normaldi. Beyin MR görüntülemelerinde sağda juguler fossa düzeyinde 18x17 mm boyutlarında sağ karotid arteri posteriordan sararak anteriora iten, hypoglossal kanala uzanımı bulunan kitle lezyonu tespit edildi. Paragangliom olarak değerlendirilen kitlenin preoperatif embolizasyonu amacıyla girişimsel radyoloji bölümünce tedavisi sağlandı. TARTIŞMA: Paragangliomlar baş, boyun ve gövdede yerleşebilen nadir tümörlerdir. Tüm baş boyun tümörlerinin %0.6’sını oluştururlar.Tüm paragangliomların ise %3’ü baş/boyun bölgesinde oluşur. Bu tümörler asemptomatik olup başka nedenlerle yapılan görüntülemelerde tesadüfen saptanabilirler. Juguler foramen ve hipoglossal kanalın invazyonuna bağlı özellikle alt kranyal sinirlerin tutulumu şeklinde semptomatik hale de gelebilirler. Tedavide cerrahi olmakla beraber, yaygın ve invazif olan tümörün küçültülmesi ve cerrahi esnasında kanamanın azaltılması amacıyla embolizasyon önerilir. Tümörün lokalizasyonu nedeniyle cerrahi ve embolizasyon uygulanamayan olgularda radyoterapi bir diğer seçenektir.