55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
NADİR GÖRÜLEN BİR PARAPAREZİ OLGUSU
DİLEK ACAR 1 ELİF BANU SÖKER 1

1- ADANA ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

Kist hidatik; Akdeniz, Orta Doğu, Orta Asya ve Doğu Afrikada nispeten yaygın görülen Ecinococcus granülozus tarafından oluşturulan protozoal bir hastalıktır. Çoğunlukla karaciğerde veya akciğerde görünse de, vücudun hemen her yerinde gelişebilir. Kemik tutulumu nadirdir ve tüm hidatik kist vakalarının sadece% 0,5-2sinde görülür ve bunların yaklaşık yarısı da vertebral tutulumdur. Spinal yerleşimi nörolojik semptomlar ve instabilite nedeniyle ağrı ve ciddi yetersizlik nedeni olabilir. MR, hidatik kist için tanısal bir yöntemdir, ancak olağandışı yerleşim ve karakteristik özelliklerin yokluğu tanısal zorluğa neden olabilir Endemik bölgelerde yaşayan ve sıradışı kistik lezyon ile başvuran hastalarda yüksek şüphe ile hidatik kist akılda tutulmalıdır. Polikliniğimize yürüme güçlüğü ve her iki bacakta uyuşukluk şikayeti ile başvuran 54 yaşında bir erkek spinal kist hidatik olgusu sunuyoruz. Nörolojik muayenesinde; her iki alt ekstremite -4/5 kas gücünde, DTR’ler her iki alt ekstremitede hiperaktif, T8 de seviye veren duyu kusuru, vibrasyon duyusunda alt ekstremitelerde ileri derecede azalma, TCR bilateral ilgisiz saptandı. Torasik vertebral manyetik rezonans görüntüleme (MRG), paraspinal kasların tutulumu ile T7-T8 düzeyinde spinal kanalı dolduran multilobule kistik lezyonlar gösterdi. Özgeçmişindeki meslek öyküsü, muayene bulguları, görüntüleme özellikleri ve seroloji sonuçları göz önüne alınarak spinal ekinokokozis tanısı düşünüldü. Hasta bu tanı ile beyin cerrahi kliniğine devir edildi ve kist eksizyonu ve hemilaminektomi yapıldı, sonrasında antihelmintik tedavi başlandı. Biz bu olguyu nadir bir paraparezi nedeni olması ve endemik bir bölgede yaşadığımız için ayırıcı tanılarda düşünülmesi gerekliliği nedeniyle sunmak istedik.