55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
CHRON HASTASINDA İSKEMİK İNME
SEVİL HÜSEYNOVA 1 CELAL İSMAİL BİLGİÇ 1

1- ÖZEL ANKARA UMUT HASTANESİ
 
Olgu:

GİRİŞ: Crohn hastalığı ve Ülseratif koliti içeren enflamatuar barsak hastalığı (IBH) kronik bağırsak ve sistemik inflamasyonla karakterize ilerleyici bir hastalık olmakla birlikte, kronik sistemik inflamasyon aterogenezde merkezi bir rol oynar ve sonuç olarak ateroskleroz riskini arttırır. Bununla birlikte, merkezi sinir sistemindeki (CNS) ve ülseratif kolit ile ilişkili bulgular oldukça nadirdir. Serebrovasküler bozukluklar, İBH olan tüm hastaların % 0.12 ila % 4ünde belgelenmiştir ve en sık tarif edilen nörolojik komplikasyonları temsil etmektedir. IBH hastalarında iskemik inme, büyük arter hastalığı, küçük damar hastalığı, paradoksal emboli, vaskülit ve hiperkoagülopati durumu gibi çeşitli mekanizmalar yoluyla gerçekleşir. Bu yazıda Chron hastalığı ile ilişkili serebrovasküler hastalık vakasını sunacağız. OLGU: 63 yaşında erkek hasta iki gündür olan sol tarafında uyuşma ve güç kaybı şikayeti olması nedeni ile dış merkez acil servisine getirilmiş. Orada çekilen kranial Beyin Tomografisinde kanama saptanmamış Diffüzyon Manyetik Rezonans Görüntülemesinde sağ frontoparietooksibitalde parçalı enfakt olarak raporlanmıştı. Hastanın özgeçmişinde Bening Prostat Hiperplazisi ve Chron hastalığı mevcuttu. Hastanın 20 paket/yıl sigara öyküsü mevcuttur. Hastanın nörolojik muayenesinde sol üst ekstremite kas gücü 4/5 ve sol alt alt extremite kas gücü 4/5 , deri taban cevabı ekstansördü. Beyin ve Boyun Bilgisayarlı Tomografi anjiografi sonucunda sağ İnternal carotis Arter (İCA) proksimal üç cmlik segmentinde proksimal kesiminde posterior duvara yapışık, distal kesimi lümen içerisinde projekte trombüs veya trombüs komponenti bulunan yumuşak plak ile uyumlu yaklaşık % 70-75 çap stenozuna neden olan plak, arter duvarlarında aterosklerotik, yer yer milimetrik, kalsifik değişiklikler şeklinde raporlandı. Hastanın ritm HOLTER ve EKO sonucunda patoloji saptanmadı. Hastanın 3 ay sonra çekilen Beyin ve Boyun Bilgisayarlı Tomografi anjiografi sonucunda sağ İCA lümeninde önceki tetkikte izlenen trombüs görünümünün bu tetkikte izlenmediği dikkati çekti. Hastanın vaskülit markerları normal olarak sonuçlandı. Olası malignite açısından yapılan tetkikleri ve PET sonucu malignite yönünde negatif olarak geldi. SONUÇ: Serebrovasküler olaylarda etiyoloji araştırırken hiçbir etiyoloji nedene bağlayamadığımız hastalarda IBH’ı dikkatte tutmamız gerekmektedir. Kaynak 1. Clinical activity is an independent risk factor of ischemic heart and cerebrovascular arterial disease in patients with inflammatory bowel disease. Guillaume Le Gall1*, Julien Kirchgesner1,2, Mohamed Bejaoui1, Ce cilia Landman1, Isabelle Nion-Larmurier1, Anne Bourrier1, Harry Sokol1,3, Philippe Seksik1,3, Laurent Beaugerie1,3 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201991 August 31, 2018 2. Multiple cerebral infarct with cerebral vasculitis in a young patient with ulcerative colitisMaeng Real Park, Mun Ki Min ⁎, Ji Ho Ryu, Dae Sub Lee, Kang Ho Lee https://doi.org/10.1016/j.ajem.2018.01.006 3.Recurrent Posterior Strokes in Inflammatory Bowel Disease Patients Amir Shaban,1 Brett Hymel,2 Maria Chavez-Keatts,3 Jordan J. Karlitz,4 and SherylMartin-Schild5 Received 12 October 2014; Accepted 28 January 2015