55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
LİTYUM TOKSİSİTESİNE BAĞLI DİZARTRİ VE KOREATETOZ
YASEMİN EKMEKYAPAR FIRAT 1 HALİL İBRAHİM ÖZTÜRK 2 KADİR ÇINAR 3 AYŞE MÜNİFE NEYAL 1

1- SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji AD
2- SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri AD
3- SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi AD
 
Olgu:

Lityum bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Terapötik aralığının dar olması sebebiyle zehirlenmesine sık rastlanır. İntoksikasyonunda gastrointestinal, kardiyovasküler, dermatolojik, endokrinolojik ve nörolojik yan etkiler gelişebilmektedir. Akut veya kronik her türlü nörolojik belirti izlenebilir. Koreatetoz çok ender görülen yan etkilerden biridir. 70 yaşında kadın hasta 15 gün önce başlayan ishal, sonrasında oluşan çift görme, konuşma bozukluğu ve koreatetoz şeklinde istemsiz hareketler ile başvurdu. Özgeçmişinde bipolar bozukluk ve hipertansiyon öyküsü vardı. Hasta lityum 450 mg/gün, paroksetin 40 mg/gün, asetilsalisilik asit 100 mg/gün kullanıyordu. Nörolojik muayenesinde bilinç uykuya meyilli, ağız çevresinde istemsiz hareketler, dizartri, 4 ekstremitede koreatetoik hareketler mevcuttu. Geliş kan basıncı 225/110 mmHg dı. Akut gelişen nörolojik bulguları olması sebebiyle beyin magnetik rezonans görüntüleme (MRG) istendi, nonspesifik iskemik odaklar şeklinde raporlandı. Bilinç bulanıklığı olması sebebiyle hastaya elektroensefalografi (EEG) çekildi, klinik tabloyu açıklayan bir bulgu tespit edilmedi. Kan basıncı yüksekliği olan hastaya antihipertansif tedavi başlandı. Rutin kan tetkikleri, beyin MRG ve EEGde klinik durumu açıklayacak bulgu olmaması sebebiyle hastanın psikiyatrik hastalık öyküsü ve lityum kullanımı tekrar sorgulandı, düzensiz ilaç kullanımı olduğu öğrenildi. Kan lityum düzeyi gönderildi ve lityum tedavisi kesildi. Kan lityum seviyesi 1,66 mmol/L (0,6-1,2) geldi. Lityum intoksikasyonu düşünülen hasta Psikiyatri Bölümüne konsülte edildi. Sıvı tedavisi ile izleminde hastanın tüm nörolojik bulguları geriledi, hasta önerilerle taburcu edildi. Lityum zehirlenmesi her türlü nörolojik belirti ile başvurabilen mortalite ve morbiditesi yüksek bir tablodur. Lityum kullanım öyküsü olan olgularda gelişebilecek nörolojik komplikasyonlar nörologlar tarafından iyi bilinmelidir. Aynı zamanda, akut hareket bozukluğu ile başvuran hastalarda kullanılmakta olan tüm ilaçlar mutlaka sorgulanmalıdır.