55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
ÇOKLU BELLEK SİSTEMLERİNİN HİPOKAMPAL ALT BÖLGELERDEKİ ASTROSİT SAYILARI İLE BAĞLANTISI
CAN ÇETİNKAYA 1 BUSE NUR TÜRKMEN 1 CEMRE KÜRŞAT 1 TUBA ÖZCAN 1 YILDIRIM SARA 2 KUTLUK BİLGE ARIKAN 1 BENGİ ÜNAL 1 ÇAĞRI TEMUÇİN ÜNAL 1

1- TED ÜNİVERSİTESİ
2- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 
Amaç:

Geçtiğimiz asırda bellek alanında yapılan çalışmalar belleğin farklı türlerinin bulunduğunu göstermektedir. Üstüne en çok çalışılan bellek sistemleri hipokampusa bağlı açık bellek ve striatuma bağlı örtük bellek sistemleridir. Bu iki sistemin belli durumlarda aynı amaca yönelik davranışsal çıktının yönlendirilmesinde rekabet halinde oldukları davranışsal ve nörokimyasal (örn. farklı alanlardaki glukoz konsantrasyonları) metodlarla gösterilmiştir.

Gereç ve Yöntem:

Yükseltilmiş artı labirentinin bir kolu kapatılıp 24 saat aç bırakılan deney sıçanları (Sprague Dawley) kapatılan kola zıt olan kola konulmuşlardır. Bunu takiben, sağ veya sol koldaki ödülü bulmak üzere eğitilmişlerdir. Bu safhada, son on denemenin üst üste 9’unda doğru tepki veren sıçanlar öğrenmiş olarak kabul edilip sıçanlar test fazına geçirilmiştir. Test fazında ise, ilk etapta başlanılan kol kapatılıp sıçanlar 180° karşı olan koldan labirente konmuşlardır. Bu fazda, ödülün olduğu orjinal kola dönen sıçanlar hipokampüse dayalı öğrenenler olarak tanımlanmıştır. Orjinal kol yerine, eğitim aşamasındaki davranışların kopyası davranışları sergileyen sıçanlar da striatuma dayalı öğrenen sıçanlar olarak tanımlanmışlardır. Bunu takiben sıçanlar perfüze edilip beyin dokuları bir astrosit markörü olan glial fibriler asidik protein (GFAP) için immunohistokimya sürecine tabi tutulmuştur.

Bulgular:

Hipokampüse dayalı öğrenme geliştiren sıçanların hipokampüslerinin spesifik olarak CA1 alt alanlarında striatuma dayalı öğrenme geliştiren sıçanlara göre daha fazla GFAP pozitif hücreye rastlanmıştır.

Sonuç:

CA1 alt alanında astrosit sayıları bireysel öğrenme farklarının altında yatan mekanizmalardan biri olarak kabul edilebilir.(Tübitak 118K168 no.lu proje tarafından desteklenmiştir)