55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
TROKLEAR SİNİRİN İZOLE NÜKLEER TUTULUMU OLGU SUNUMU
CİHAT ÖRKEN 1 İSMAİL BİLGİ 1 HAZAL CEREN AK MANAZOĞLU 1

1- SBÜ OKMEYDANI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

Kranyal sinirler nadiren tek başlarına hasar görür. Troklear ( IV. kranyal ) sinirin izole tutulumu daha da seyrektir. Hasarında aşağı bakışta, merdiven inerken veya okurken çift görmeye ve tipik baş deviasyonuna (Bielschowsky belirtisi) neden olur ve tanınması çok kolaydır. Ancak özel anatomik yapısı nedeniyle izole olgularda lezyon lokalizasyonu kolay değildir. OLGU: 46 yaşında erkek hasta 1 gün önce ani başlayan çift görme yakınmasıyla yatırıldı. Özgeçmişinde hiçbir özellik yoktu. Acil servisteki muayenesinde kan basıncı yüksek seyreden hastanın sistemik muayeneleri doğaldı. Nörolojik muayenesinde sol aşağıya bakışta diplopi dışında hiçbir özellik saptanmadı. Kırmızı cam testiyle sağ superior oblik kas – troklear sinir hasarına karar verildi. Kranyal MR da mezensefalon sol yarımında inferior kollikulus düzeyinde akuadukt komşuluğunda troklear sinir çekirdeği lokalizasyonunda ADC karşılığı olmayan milimetrik difüzyon kısıtlılığı dışında bulgu yoktu. Kolesterol yüksekliği ve PFO saptadığımız hastanın çift görmesi 1 ay içinde düzeldi. MR lezyonu kayboldu. SONUÇ: Görüntüleme tetkiklerinin ilerlemesi izole sendromların tanınması ve lokalizasyonunu kolaylaştırmıştır. MR yardımıyla troklear sinir çekirdek lezyonuna bağlı olduğunu saptadığımız olgumuzu literatür eşliğinde sunuyoruz.