55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
TİROİDEKTOMİ SONRASI NADİR GÖRÜLEN BİR KOMPLİKASYON: HORNER SENDROMU
CANAN YILDIZ 1 ZEYNEP V. OKUDAN 1 VİLDAN YAYLA 1

1- SBÜ BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ NÖROLOJİ EĞİTİM KLİNİĞİ
 
Olgu:

GİRİŞ: Horner Sendromu (HS), servikal sempatik zincirin zarar görmesi sonrasında ipsilateral miyozis, ptozis, enoftalmus ve anhidriyoz kliniği ile karşımıza çıkmaktadır. HS sebepleri arasında boyun travması, iskemik inme, enfeksiyonlar, karotid arter disseksiyonu ve daha nadir olarak akciğere ve boyuna yapılan cerrahi müdahaleler sayılabilir. Tiroid cerrahisi sonrası ender komplikasyonlardan biri olarak HS gelişebilir. OLGU:Papiller tiroid kanseri ön tanısıyla total tiroidektomi operasyonu geçiren 45 yaşında kadın hasta post-op 2. gün gelişen göz kapağı düşüklüğü nedeniyle takip edildiği klinikte değerlendirildi. Nörolojik muayenesinde solda ptozis, miyozis ve enoftalmus dışında patolojik bulgusu yoktu. HS tanısı konan hastanın kraniyal ve servikal MR görüntülerinde anlamlı patoloji izlenmedi. Akciğer grafisinde özellik yoktu. Takiplerinde cerrahi sonrası 2. ayında yapılan muayenesi tamamen doğaldı. SONUÇ: Tiroid cerrahisi sonrası komplikasyonlar arasında sık olarak kanama, enfeksiyon, vokal kord paralizisi, hipoparatiroidizm ve ender olarak HS tanımlanmıştır. Boyunda orta servikal gangliyon, sempatik trunkus ve inferior tiroid arter birbirine komşudur. Boyuna uygulanan cerrahilerde servikal zincirin lateral retraksiyonla gerilmesi ve/veya lokal hematom sonrası servikal zincirin kompresyona uğraması veya iskemik nöronal hasar gibi sebeplerle HS ortaya çıkabilir. Tiroidektomi sonrası muhtemel retraksiyona bağlı gelişen HS olgumuzu, cerrahi yaklaşımlara yol gösterici olabileceği ve konsültasyonlarda ayırıcı tanıda unutulmaması amacıyla sunmayı uygun bulduk.