55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İŞİTME KAYBIYLA BAŞVURAN İNME OLGUSU
CİHAT ÖRKEN 1 BEGÜM YARALIOĞLU 1 GİZEM ENGİN GÜL 1 MUSTAFA EMİR TAVŞANLI 1 YAĞMUR TÜRKOĞLU 1

1- SBÜ Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Olgu:

GİRİŞ: Anterior inferior serebellar arter (AİSA) anterolateral inferior pons, iç kulak, orta serebellar pedinkül ve flokulusla beraber anterior inferior serebellumu sular. Tıkanıklığında bu bölgelerin fonksiyon kaybına bağlı karakteristik semptomlar sergiler. Bunlar bilinirse sadece anamnez ve muayeneyle bile tanı konabilir. OLGU: 52 yaşında erkek sağ kulakta işitme kaybı, hareketle tetiklenen baş dönmesi, dengesizlik yakınmalarına 3 gün sonra bulantı-kusma, konuşma bozukluğu, aralıklı çift görme eklenmesi üzerine yatırıldı. Özgeçmişinde 13 yıl önce koroner by-pass ve hipertansiyon öyküsü olan hasta düzenli ASA ve antihipertansif kullanıyordu. Nörolojik muayenesinde hafif dizartri, sağda periferik tipte yüz felci, sağ yüz yarımında V2 ve V3 ile uyumlu his kaybı, sola bakışta hızlı fazı sola vuran horizontal nistagmus, yukarı bakışta vertikal nistagmus,sağ tarafta işitme azlığı, sağ tarafta dismetri ve disdiadokokinezi ve gövde ataksisi saptandı. MR incelemesinde sağ serebellum ve sağ lateral bulbopontin yerleşimli diffüzyon kısıtlılığı AİSA sulama alanıyla uyumluydu. SONUÇ: İnme sonucu tek taraflı işitme kaybı çok nadir görülür. En önemli neden AİSA tıkanıklığıdır. Baziler arterden kaynaklanan bu arterin izole tıkanıklığı da seyrektir. Bu olgu dolayısıyla AİSA Sendromunu tekrar hatırlatmak istiyoruz.