55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
AYNI AİLEDE BOTULİSMUS İNTOKSİKASYONUNUN FARKLI KLİNİK PREZANTASYONLARI
KAMİL MAMMADOV 1 HADİYE ŞİRİN 1 AYŞE GÜLER 1 AYŞE NUR YÜCEYAR 1

1- EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
 
Olgu:

Giriş : Botulismus,Gram pozitif bakteri olan Clostridium botuliniumun ürettiği nörotoksik proteinin neden olduğu bir sendromdur. İnsanlarda genellikle evde üretilmiş konserve ürünlerinin tüketilmesiyle nöroparalitik sendrom oluşturmaktadır. Botilismus nörotoksini desendan yayılım gösterecek şekilde kraniyal sinirlerden başlayarak nöromuskuler kavşağı bloke ederek kaslarda paraliz yapmaktadır.Aynı ailede ev yapımı bozulmuş mısır konserve tüketimi sonrası farklı klinik seyir eden botulismus intoksikasyonu 3 olgu sunuldu. Olgular: Olgu 1: 54 yaşında kadın hasta,konserve tüketimi sonrası mide bulantısı,karın ağrısı,kusma şikayetleri başlamış ve 1 gün sonra bakış kısıtlığı,çift görme şikayetleri eklenmesi üzerine acil servise başvurdu.İzlemde yutma güçlüğü ve nefes darlığı gelişmesi üzerine entube edilerek mekanık ventilatör desteğine alındı .Hastanın şikayetleri başladıktan sonrakı 24 saatde botulinum antitoksini uygulandı.Hasta 12 gün mekanik ventilatör desteğinde izlendi.36 gün izlem sonrası taburcu oldu.Olgu 2: 30 yaşında kadın hasta.Hasta olgu 1-in kızı,annesine göre daha az miktarda konserve tüketdiğini belirtiyor.Konserve tüketiminden 3 gün sonra çift görme şikayetleri ile başvurdu.Hastanın konserva tüketiminden sonrakı 3 günde botulinum antitoksini uygulandı. İzlemde yutma güçlüğü ve ekstremite gücsüzlüğü gelişdi.Entubasyon,mekanık ventilatör ihtiyacı olmadı.20 günlük izlem sonrası taburcu oldu.Olgu 3: 36 yaşında kadın hasta.Olgu 1 in kızı,diger olgulara göre çok düşük miktarda konserve tükettiğini belirtiyor.Hasta konserve tüketiminin 6 gününde ekstremite gücszülüğü şikayetleri ile başvurdu.Nörolojik muayenede orbikularis okuli kasında ılımlı gücsüzlük dışında patoloji saptanmadı.İzlemde şikayetlerinin gerilemesi üzerine taburcu oldu. Tartışma: Botulizm ölumcül seyir gösterebilen bir hastalıktır.İlk 96 saatte antitoksin uygulaması hastalığın progresyonunu önlemektedir. Bilateral kraniyal ve periferik sinir tulumu olan her hastada ev yapımı konserve tüketimi sorgulanmalıdır.Tanı klinik ve anamnezle konur.Olgularımızı bozulmuş konserve tüketim miktarı ile klinik prezantasyonun korelasyonu olabileceğini vurgulamak amacı ile sunmak istedik.